Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

YLElle ja Hartwallille kunniamaininnat EU:n meluntorjuntakilpailussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2005 9.30
Tiedote -

Yleisradion meluntorjuntaohjelma ja Oy Hartwall Ab:n melun vähentämishanke saivat kunniamaininnat, kun EU:n työterveys- ja työturvallisuusvirasto jakoi vuoden 2005 hyvän käytännön palkinnot. Kansainvälinen palkintolautakunta julkisti kilpailun tulokset 12. joulukuuta Bilbaossa. Sekä YLE:n että Oy Hartwallin edustajat ottivat Bilbaossa, Espanjassa vastaan kunniamaininnat, jotka palkintolautakunta heille myönsi.

Kaikkiaan kilpailuun hyväksyttiin kaksi hanketta, jokaisesta EU-maasta. Työsuojeluneuvottelukunnan Bilbao-jaosto valitsi kesäkuussa 2005 Suomen ehdokkaat hyvien käytäntöjen kilpailuun kuuden ehdokkaan joukosta. Vuoden 2005 työturvallisuuden teema on ”Meteli ei vetele”.

Kansainvälisissä hankkeissa käsiteltiin meluntorjuntaa musiikin parissa työskentelevien kuulon suojaamiseksi sekä perinteisessä teollisuudessa. Kansainvälinen palkintolautakunta jakoi 6 palkintoa ja 13 kunniamainintaa. Varsinaiset palkinnot menivät Saksaan, Ruotsiin, Ranskaan, Tanskaan, Hollantiin ja Isoon-Britanniaan. Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto julkaisee kirjan, jossa esitellään kaikki ne hyvät käytännöt, jotka palkittiin tai joille myönnettiin kunniamaininta. Kirjan avulla EU:n työterveys- ja työturvallisuusvirasto toivoo hyvien käytäntöjen leviävän koko EU:n alueella.

Yleisradion ja Oy Hartwall Ab:n johto, työntekijät, työterveys- ja työsuojeluasiantuntijat ovat tehneet nämä hankkeet yhteistyössä. Näissä hankkeissa on otettu huomioon myös ensi vuonna voimaan tulevat uudet melunormit. Uudenmaan aluetyöterveyslaitos oli konsulttina kummassakin hankkeessa. Hankkeet edustavat osallistuvaa ja luovaa meluntorjunnan suunnittelua ja toteutusta.

Yleisradion ohjelmatuotannon työntekijät työskentelevät ”yhteisellä työmaalla”, jossa eri ammattiryhmät ovat alttiina melulle tuotannon eri vaiheissa. Yleisradion meluntorjuntaohjelma on erittäin monipuolinen ja laadittu yhteistyössä kolmikannassa ja useiden ammattiryhmien yhteistyönä. Tässä hankkeessa on otettu huomioon myös esittävien taiteilijoiden ja yleisön melualtistus.

Oy Hartwall AB:n meluntorjuntasuunnitelmat laadittiin hyvässä yhteistyössä työsuojeluorganisaation, työntekijöiden, työterveyshuollon, työnantajan ja suunnittelijoiden kanssa jo uuden juomatehtaan suunnitteluvaiheessa. Koska uuteen tehdastilaan siirrettiin myös vanhoja koneita, meluntorjunta oli eritäin haasteellista. Melualtistuksen ongelmaratkaisujen vaikutusten arvioinnissa käytettiin apuna akustista tietokonemallinnusta: tietokoneella mitattiin akustisten muutosten vaikutuksia ja eroja.

Lisätietoja antavat:

- sosiaali- ja terveysministeriöstä ylitarkastaja Hannu Stålhammar, puh. 0400 635081
- Yleisradio (YLE), työsuojeluassistentti Keijo Rönö puh. (09) 1480 46540, [email protected]
- Oy Hartwall AB, tuotantojohtaja Esa Vataja, puh. 040 505 2202 ja työsuojeluvaltuutettu Hannele Vuorio, puh. 040 7281580, [email protected] .
- Uudenmaan aluetyöterveyslaitos, työhygieenikko Pekka Olkinuora, puh. 0304742945.

Sivun alkuun