Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yleissitovat työehtosopimukset myös ruotsiksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2011 11.31
Tiedote -

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistaminen  

Yleissitovat työehtosopimukset julkaistaisiin jatkossa myös ruotsiksi. Sopimukset kääntäisi ja julkaisisi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 13. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan tällä hetkellä internetissä suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, millä kielellä työmarkkinajärjestöt ovat toimittaneet sopimuksen julkaistavaksi. Useimmiten työehtosopimukset on julkaistu vain suomeksi.

Nyt esitetyllä muutoksella halutaan turvata ruotsinkielisen väestön perustuslakiin, kielilakiin ja Ahvenanmaan itsehallintolakiin perustuvat kielelliset oikeudet. Koska yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat kaikkia työnantajia, niiden tulkinnan on oltava helppoa kielestä riippumatta. Yleissitovan työehtosopimuksen käännös ei kuitenkaan olisi oikeudellisesti sitova. Jos työehtosopimus ja sen käännös olisivat ristiriidassa, olisi noudatettava alkuperäistä työehtosopimusta.

Yleissitovien työehtosopimusten käännöksistä olisi merkittävää apua ruotsinkielisille työnantajille, työntekijöille ja työsuojelutarkastajille.

Lisätietojaneuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen, p. 09 160 73188


Muualla palvelussamme
Sivun alkuun