Hyppää sisältöön
Media

YLE ja Hartwall edustavat Suomea EU:n meluntorjuntakilpailussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2005 6.35
Tiedote -

Yleisradion meluntorjuntaohjelma ja Oy Hartwall Ab:n melun vähentämishanke kilpailevat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2005 hyvän käytännön palkinnosta. Yritysten johto, työntekijät, työterveys- ja työsuojeluasiantuntijat ovat tehneet nämä hankkeet yhteistyössä. Näissä hankkeissa on otettu huomioon myös ensi vuonna voimaan tulevat uudet melunormit. Kummatkin hankkeet täyttävät Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston asettamat kilpailuvaatimukset. Uudenmaan aluetyöterveyslaitos on ollut konsulttina kummassakin hankkeessa. Hankkeet edustavat osallistuvaa ja luovaa meluntorjunnan suunnittelua ja toteutusta. Työsuojeluneuvottelukunnan Bilbao-jaosto nimesi Suomen ehdokkaat kuuden hyvän hakemuksen joukosta kokouksessaan 26. kesäkuuta. Suomen Bilbao-jaosto asetti YLE:n ensimmäiselle sijalle ja Oy Hartwall Ab:n toiselle sijalle Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle lähettämistään kilpailuehdotuksista. Kansainvälisen arviointilautakunnan tulokset julkaistaan 12. joulukuuta Bilbaossa.

Yleisradion ohjelmatuotannon työntekijät työskentelevät ”yhteisellä työmaalla”, jossa eri ammattiryhmät ovat alttiina melulle tuotannon eri vaiheissa. Yleisradion meluntorjuntaohjelma on erittäin monipuolinen ja laadittu yhteistyössä kolmikannassa ja useiden ammattiryhmien yhteistyönä. Tässä hankkeessa on otettu huomioon myös esittävien taiteilijoiden ja yleisön melualtistus.

Oy Hartwall AB:n meluntorjuntasuunnitelmat on laadittu hyvässä yhteistyössä työsuojeluorganisaation, työntekijöiden, työterveyshuollon, työnantajan ja suunnittelijoiden kanssa jo uuden juomatehtaan suunnitteluvaiheessa. Koska uuteen tehdastilaan siirrettiin myös vanhoja koneita, meluntorjunta oli eritäin haasteellista. Melualtistuksen ongelmaratkaisujen vaikutusten arvioinnissa käytettiin apuna akustista tietokonemallinnusta: tietokoneella mitattiin akustisten muutosten vaikutuksia ja eroja.

Lisätietoja antavat:

- sosiaali- ja terveysministeriöstä ylitarkastaja Hannu Stålhammar, puh. (09) 160 73108 tai 0400 635081 ja
- Yleisradio (YLE) työsuojeluassistentti Keijo Rönö puh. (09) 1480 46540, [email protected]
- Oy Hartwall AB:stä työsuojeluvaltuutettu Hannele Vuorio, puh. 020717161 [email protected].

Sivun alkuun