Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yksityisisten sosiaalipalvelujen valvontamenettelyihin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.12.2005 11.45
Tiedote -

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset edellyttävät, että myös asetusta yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta uudistetaan. Valtioneuvosto antoi asetuksen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta torstaina 15. joulukuuta. Asetuksenmuutos tulee voimaan vuoden 2006 alusta uudistetun lainsäädännön kanssa samanaikaisesti.

Lupahakemus tehdään sille lääninhallitukselle, jonka alueella sosiaalipalveluja antava yritys toimii. Lääninhallitus toimittaa jäljennökset lupahakemuksesta sekä toiminnasta tapahtuneista muutoksista sille kunnalle, jossa palveluja annetaan sekä sijoittajakunnan viranomaisille. Lupahakemuksen, samoin kuin sosiaalipalvelujen antamista koskevan ilmoituksen sisällöstä ja kaavasta säädetään tarkemmin erikseen annettavalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus toimitetaan nykyisin lääninhallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Näin toimitaan myös vielä vuonna 2006. Vuonna 2007 ja siitä eteenpäin toimintakertomus annetaan valvonta-asetuksen uuden 9 §:n mukaisesti jo helmikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Anne Kumpula, puh. (09) 160 74132.

Sivun alkuun