Hyppää sisältöön
Media

Yksinäisyysfoorumi: Yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2015 16.40
Tiedote

Yksinäisyyden monia ulottuvuuksia pohdittiin tänään Helsingissä pidetyssä Yksinäisyysfoorumissa, johon sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty oli kutsunut kansalaisjärjestöjen edustajia ja yksinäisyystutkijoita. Ministeri Rädyn mukaan yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka on tehtävä näkyväksi.

"Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä ja lievittää, jos se tunnistetaan ajoissa. Puhumalla yksinäisyys tulee todeksi, mutta on myös oltava joku, joka kuuntelee. Yksinäisyys on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, niin kaavoituksessa kuin palvelujen järjestämisessäkin. Yksinäisyys koskettaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia hallinnonaloja. Siksi se onkin otettava yhdeksi ensi vaalikauden kärkiteemaksi."

Itä-Suomen yliopiston professori Juho Saari totesi puheenvuorossaan, että yksinäisyys on uusi eriarvoisuuden muoto. Hänen mukaansa yksinäisyys ei kuitenkaan ole Suomessa lisääntynyt, vaikka sitä tutkitaankin nyt enemmän kuin aiemmin.

"Yksinäisyys vaikuttaa hyvinvointiin, terveyteen, koko yhteiskuntaan. Puuttumalla yksinäisyyteen mahdollisimman varhain voidaan vähentää terveyspalvelujen kysyntää. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän yksinäisyyttä esiintyy", sanoi Saari.

Lasten ja nuorten yksinäisyyttä tutkineen Niina Junttilan mukaan koettu erilaisuus johtaa yleensä yksinäisyyteen. Toisaalta lasten ja nuorten yksinäisyyteen voivat johtaa tilannetekijät, esimerkiksi siirtyminen toiseen kouluun tai luokkaan. Junttila muistutti, että jotkut nuoret selviytyvät itse, mutta jos yksinäisyys muodostuu osaksi identiteettiä, tarvitaan ulkopuolista apua

HelsinkiMission edustajat Olli Valtonen ja Henrietta Grönlund korostivat vapaaehtoistoiminnan merkitystä viranomaistyön rinnalla.

"Julkinen sektori tarvitsee järjestöjen ammattiapua yksinäisyyden poistamisessa. Järjestöjen panos tuo lisää sosiaalista pääomaa ja täydentää viranomaisten työtä", sanoi Valtonen.

Räty pitää järjestöjen tekemää ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä hyvin tärkeänä:

"Yksinäisyyden poistamiseksi ei vielä ole tehty riittävästi. Keinoja on paljon, ja tekijöitä tarvitaan, koska asiat eivät tapahdu itsestään. Järjestöillä on merkittävä rooli, sillä vapaaehtoistyössä on mukana tällä hetkellä 1,4 miljoona suomalaista."

Räty heitti haasteen  tulevalle hallituskaudelle:

"Yksinäisyyden vähentäminen on otettava seuraavan hallituskauden kärkihankkeeksi, ja ensi vaalikaudella on järjestettävä Yksinäisyysfoorumi II."

Lisätietoja

Erityisavustaja Ville Sipiläinen, p. 040 761 1558Sivun alkuun