Hyppää sisältöön
Media

YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma lisäsi tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2019 12.14
Uutinen

YK:n vammaissopimuksen ensimmäinen toimintaohjelma (2018-2019) lisäsi tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista Suomessa. Sillä pantiin toimeen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka on ollut voimassa Suomessa kesästä 2016 asti.

Ohjelmassa määriteltiin 82 toimenpidettä, joita toteutettiin eri hallinnonaloilla. Alustavien tulosten mukaan noin puolet toimenpiteistä toteutuivat kokonaan ja puolet osittain. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen myötä useat lakihankkeet raukesivat, mikä vaikutti monien toimenpiteiden toteutumiseen.

Esteettömyys ja saavutettavuus otetaan huomioon entistä paremmin

Toimintaohjelmassa korostettiin vammaisten henkilöiden osallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat edellytyksenä muiden oikeuksien toteutumiselle, ja ne on otettava huomioon kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

”Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen on jatkuvaa työtä, jossa on nyt päästy hyvään alkuun. Nämä asiat tunnistetaan aiempaa paremmin”, kertoo vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan puheenjohtaja Eveliina Pöyhönen.

Lyhyen toimintakauden aikana onnistuttiin myös kehittämään toimintatapoja, joilla osallistetaan vammaisia henkilöitä lainsäädännön valmisteluun ja hankkeisiin.

Lisäksi vahvistettiin vammaisia henkilöitä koskevaa tietopohjaa ja edistettiin vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ministeriöiden toiminnassa.

Uuden toimintaohjelman valmistelu käynnistyy syksyllä 2019

Toimintaohjelman tekemisestä vastasi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka on YK:n vammaissopimuksen kansallinen koordinaatioelin. VANE:ssa ovat edustettuina muun muassa vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt. VANE:n toimikausi päättyi huhtikuussa.

Alkusyksyllä nimetään uusi neuvottelukunta toimikaudelle 2019-2023. Se alkaa valmistella seuraavaa toimintaohjelmaa.

Uudessa toimintaohjelmassa hyödynnetään ensimmäisestä kaudesta saadut opit ja katsotaan pitemmälle tulevaisuuteen. Myös uutta toimintaohjelmaa valmistellaan laajassa yhteistyössä.

Lisätietoja

pääsihteeri Tea Hoffrén, p. 0295 163 220
suunnittelija Leea Rautanen-Muhli, p. 0295 163 667

Sivun alkuun