Hyppää sisältöön
Media

Yhteistyö hyvän mielenterveyden ja elämänlaadun takaajana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2006 8.50
Tiedote -

Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi ovat elämänlaadun ja tuottavuuden kannalta keskeisiä tekijöitä, jotka myötävaikuttavat EU:n strategisten tavoitteiden, kuten sosiaalisen koheesion ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Mielenterveysasioihin liittyykin tällä hetkellä ennen näkemättömän paljon poliittista tahtoa: WHO:n toimintasuunnitelmassa esiteltyjä toimintavaihtoehtoja aletaan toteuttaa ja EU alkaa valmistella omaa mielenterveysstrategiaansa.

Tiedämme, että hyvällä mielenterveydellä on tärkeä merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille. Seuraavaksi on tunnistettava ja tunnustettava mielenterveyden osuus ja tärkeys kaikissa politiikoissa, ei pelkästään terveyspolitiikassa.

Kuopion "Terveys kaikissa politiikoissa" -puheenjohtajuuskonferenssin mielenterveystyöpaja pureutuu työmarkkinapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja asuntopolitiikan sekä mielenterveysvaikutusten arviointiin liittyvien kysymysten kautta mielenterveyden rakentumiseen ja sen ylläpitämiseen. Selvää on, että esimerkiksi terveellinen asuin- ja työympäristö vaikuttavat keskeisesti ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Työryhmissä keskustellaan siitä, miten mielenterveysasiat näkyvät ja vaikuttavat kullakin alueella ja siitä, kuinka väestötason mielenterveys ja vastaaminen mielenterveysongelmien aiheuttamaan haasteeseen tulisi mieltää eri alojen toimijoiden välisenä yhteisenä tavoitteena, jonka toteuttamisenkin pitäisi tapahtua yhteisvastuullisesti.

Konferenssissa puhutaan myös siitä, mitkä taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat puoltavat eri sektorien välisen yhteistyön tärkeyttä ja pohditaan myös koulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Tässä mielessä pyritään osoittamaan se, kuinka hyvä mielenterveys ja elämänlaatu rakentuvat hyvin monen eri tekijän tuloksena.

Työpajan alustajat ovat alueen eurooppalaisia huippuja: työvoimapolitiikasta alustaa professori Lennart Levi (Karolinska Institutet, Tukholma), kaupunkisuunnittelun ja asuntopolitiikan merkitystä mielenterveydelle käsittelee professori Kimmo Lapintie (Teknillinen korkeakoulu, Espoo) ja poliittisen päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen esittelee Maria Joao Heitor dos Santos (Portugalin terveysministeriö). Työpajan puheenjohtajina toimivat Gudjon Magnusson (WHO:n Euroopan aluetoimisto), Jürgen Scheftlein (Euroopan komissio), raportoijina Eva Jané-Llopis (WHO EURO) ja Kristian Wahlbeck (Stakes).

Lisätietoja
Tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, Stakes, GSM 0400-659 101
Yhteistyökeskuksen johtaja Juha Lavikainen, Stakes, GSM 050-323 5564

Alustajien haastattelupyyntöjä vastaanottaa Ulla Katila-Nurkka, Stakes, GSM 0400-541 677

Sivun alkuun