Hyppää sisältöön
Media

Yhteisen työpaikan pelisäännöt kirjataan työsuojelun valvontalakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2006 10.30
Tiedote -

Työsuojelun valvontalakiin lisätään säännökset yhteisen työpaikan, yhteisen rakennustyömaan ja yhteisten vaarojen torjunnan yhteistoiminnan järjestämisestä. Yhteisen työpaikan yhteistoimintaosapuolina ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia yhteisillä työpaikoilla. Työmarkkinajärjestöjen edustajat olivat mukana lakimuutoksen valmistelussa. Hallitus esitti lakimuutoksen vahvistamista torstaina 10. elokuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 11. elokuuta. Laki tulee voimaan 1. syyskuuta 2006.

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä, eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojeluyhteistoiminnassa.

Työsuojeluvaltuutettu voi saada vapautusta säännöllisistä työtehtävistään yhteisellä työpaikalla tai yhteisellä rakennustyömaalla. Hän saa myös korvausta ansionmenetyksestään hoitaessaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Lisätietoja neuvotteleva virkamies Pia Jokinen, puh. (09) 160 72701.

Sivun alkuun