Hyppää sisältöön
Media

WHO:n puitesopimus tupakoinnin torjumisesta hyväksyttäväksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2004 11.01
Tiedote -

Valtioneuvosto on hyväksynyt Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ratifiointia varten torstaina 3. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa sopimuksen hyväksymistä ja asiaan liittyvää lakiesitystä koskeva esitys eduskunnalle 4.6.

Hallitus ehdottaa, että eduskunta hyväksyisi Genevessä 21.5.2003 WHO:n yleiskokouksessa hyväksytyn puitesopimuksen. Tasavallan presidentti tekee päätöksen sopimuksen ratifioinnista sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt sen. Sopimus on monenkeskinen kansanterveyteen keskittyvä sopimus, joka vahvistaa maailmanlaajuista yhteistyötä tupakoinnin vähentämiseksi. Laaja-alainen sopimus koskee mm. tupakkatuotteiden mainontaa, myyntiä, pakkausmerkintöjä, laitonta kauppaa, ympäristön tupakansavulle altistumista ja verotusta.

Sopimuksen antamat velvoitteet ovat osittain suositusluonteisia, osittain vähimmäisehtoja, joita sopimuksen ratifioineiden maiden tulee noudattaa. Sopimustekstissä rohkaistaan valtioita pitemmälle meneviin toimenpiteisiin.

EU:n ministerineuvosto päätti ratifioinnista 2.6.2004, joten nyt Unionin jäsenmaat voivat ratifioida sopimuksen.

Suomen lainsäädäntö on sopimuksen mukainen, eikä sopimus edellytä muutoksia siihen. Sopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun 40 maata on ratifioinut sen. Tähän mennessä sopimuksen on allekirjoittanut 118 maata, ja sen on ratifioinut 16 maata.

Sivun alkuun