Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Villkoren för erhållande av vuxenutbildningsstödet ändras

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.2.2010 11.29
Pressmeddelande -

Villkoren för erhållande av vuxenutbildningsstödet som beviljas till löntagare och företagare ändras. Nivån på stödet för personer som är studielediga eller på oavlönad ledighet bestäms nu enligt samma grunder som arbetslöshetsdagpenningen. En person med åtta års arbetshistoria har rätt till vuxenutbildningsstöd under 18 månader. Stödet kan användas en gång under yrkeskarriären.

Löntagaren kan också få jämkat vuxenutbildningsstöd när det är fråga om deltidsstudier och arbetstagaren kommer överens om frånvaro från arbetet med arbetsgivaren.

Lagen om vuxenutbildningsstöd ändras den 1 maj 2010. Stödet utbetalas enligt de nya villkoren från och med början av augusti. Utbildningsfonden utbetalar vuxenutbildningsstödet.

Syftet med lagändringen är att sporra personer att utveckla den egna kompetensen och att klargöra villkoren för erhållande av vuxenutbildningsstöd. Regeringen föreslog lagen för stadfästande den 18 februari och avsikten är att republikens president stadfäster den fredagen den 19 februari.

För mer informationregeringssekreterare Pekka Paaerma, tfn (09) 160 73204, fö[email protected]stm.fi

Sivun alkuun