Hyppää sisältöön
Media

Viitehintajärjestelmä alentaa lääkemenoja kymmeniä miljoonia euroja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.7.2009 7.05
Tiedote -

Lääkkeiden viitehintajärjestelmä alentaa lääkemenoja Suomessa 40-120 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2003 toteutettu lääkevaihtojärjestelmä on alentanut lääkkeiden hintoja jopa 60 prosenttia vuoden 2007 loppuun mennessä. Tämä ilmenee viitehintajärjestelmän etukäteisanalyysistä. Viitehintajärjestelmän vaikutus lääkemenoihin saattaa kuitenkin olla odotettua pienempi lääkevaihdon aiheuttaman voimakkaan hintojen laskun takia.

Tämän vuoden huhtikuun alussa käyttöön otettu lääkkeiden viitehintajärjestelmä alentaa järjestelmän piiriin kuuluvia lääkemenoja Suomessa 5-16 prosenttia. Luku vastaa 40-120 miljoonan euron säästöä, jos suhteellista muutosta verrataan vuonna 2007 lääkevaihdon piirissä olleiden lääkkeiden tukkumyyntiin yli 750 miljoonalla eurolla. Menojen lasku perustuu sekä lääkkeiden hintojen laskuun että sitä seuraavaan kulutustottumusten muutokseen.

Myös viimeaikaiset havainnot lääkkeiden hintojen ja kustannusten muutoksista viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen tukevat näitä etukäteisarvion tuloksia.

Tutkimus tehtiin pääasiassa vuoden 2008 aikana, jolloin käytössä ei ollut tilastotietoja viitehintajärjestelmän vaikutuksista lääkkeiden hintoihin ja lääkemenoihin. Uudistuksen odotettuja vaikutuksia lääkkeiden hintoihin tutkittiin arvioimalla aiemmin toteutetun lääkevaihdon vaikutuksia lääkkeiden hintoihin.

Tutkimuksen mukaan viitehintajärjestelmä on alentanut lääkkeiden hintoja 10-29 prosenttia niissä maissa, joissa se on otettu käyttöön. Viitehintajärjestelmä on käytössä esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Australiassa.

Viitehintajärjestelmän vaikutuksia lääkemenoihin Suomessa arvioitiin lääkkeiden kysynnän hintajoustojen avulla. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin hintavaikutuksia, jotka havaittiin muissa viitehintajärjestelmää käyttävissä maissa.

Tutkimuksen teki kansainvälinen tutkijaryhmä, johon kuului tutkijoita Suomesta, Englannista ja Italiasta. Sen tavoitteena oli arvioida, miten lääkkeiden viitehintajärjestelmä vaikuttaa lääkkeiden hintoihin ja lääkemenoihin Suomen lääkemarkkinoilla. Tutkimuksen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (VATT) ja Kuopion yliopisto.

Taustaa

Viitehintajärjestelmän piirissä oleville lääkkeille maksettava sairausvakuutuskorvaus määräytyy ns. viitehinnan perusteella. Kyseessä on korkein hinta, jonka perusteella tietystä lääkevalmisteesta maksetaan asiakkaalle sairausvakuutuksen lääkekorvaus. Jos asiakkaan ostama lääke on viitehintaa kalliimpi, viitehinnan ylittävä osuus jää asiakkaan maksettavaksi.

Lääkkeen viitehinta muodostetaan lääkeyritysten ilmoittamien tukkuhintojen ja niistä laskettujen vähittäismyyntihintojen perusteella. Viitehinta on keskenään vaihtokelpoisten lääkkeiden ryhmässä edullisimman valmisteen vähittäismyyntihinta lisättynä 1,5 tai 2 eurolla, edullisimman valmisteen hinnasta riippuen.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Aki Kangasharju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, puh. 040 304 5578
Dosentti Ismo Linnosmaa, Kuopion yliopiston Terveyshallinnon ja -talouden laitos, puh. 040 725 6125
Professori Hannu Valtonen, Kuopion yliopiston Terveyshallinnon ja -talouden laitos, puh. 044 594 8984


Muualla palvelussamme

Reference pricing in Finnish pharmaceutical markets: pre-policy evaluation
    (MSAH Reports 2009:25)

Viitehintajärjestelmä


Sivun alkuun