Hyppää sisältöön
Media

VETO-ohjelma jatkaa ikäohjelman ja jaksamisohjelman työtä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2003 6.34
Tiedote 93/2003

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut johtoryhmän seuraamaan ja koordinoimaan Veto-ohjelman toteutusta. Johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty kansliapäällikkö Markku Lehto ja pysyväksi asiantuntijaksi ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Veto-ohjelma jatkaa Kansallisen ikäohjelman ja Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman toimintoja työelämän vetovoiman ja työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä toteuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisia linjauksia.

Veto-ohjelman tavoitteena on turvata kansalaisten täysipainoinen osallistuminen työelämään, vaikuttaa työssäoloajan pidentymiseen, parantaa työn ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan yhteensovittamista sekä tasa-arvoa ja vahvistaa työn houkuttelevuutta vaihtoehtona eri tilanteissa.

Ohjelma koostuu neljästä osa-alueesta, joiden teemat ovat hyvä työelämän laatu ja turvallisuuskulttuuri, tehokas työterveyshuolto ja kuntoutus, työelämän moninaisuus ja tasa-arvo sekä kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä muiden ministeriöiden ja työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten, vakuutus- ja eläkelaitosten sekä kuntoutusorganisaatioiden kanssa.

Johtoryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida ohjelman toteutusta, koota ohjelman toimenpiteitä ja niiden etenemistä koskevat tiedot eri toimijoilta, muodostaa kokonaiskuva toimintojen edellyttämien voimavarojen ja osaamisen hyödyntämisestä sekä huolehtia yhteistoiminnan sujuvuudesta eri osapuolten välillä. Johtoryhmä raportoi vuosittain ohjelman etenemisestä.

Johtoryhmän jäseniksi on nimetty ylijohtaja Arvo Jäppinen opetusministeriöstä, ylijohtaja Kalle J. Korhonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, johtaja Matti Salmenperä työministeriöstä, johtaja Lasse Laatunen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta, johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Palvelutyönantajista, neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, neuvotteleva virkamies Sinikka Wuolijoki Valtion työmarkkinalaitoksesta, apulaisjohtaja Ari Seger Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, johtaja Leila Kurki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty Akavasta, johtaja Kaarina Knuuti Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitosta, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä ja toimistopäällikkö Suvi Lehtinen Työterveyslaitoksesta.

Lisätietoja: johtaja Erkki Yrjänheikki p. 040 506 5451

Sivun alkuun