Hyppää sisältöön
Media

Veteraanipaketilla kiitetään itsenäisyydestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2004 6.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä korostavat, että hallituksen tämän syksyn veteraanipoliittisten linjausten tavoitteena on ollut kaksi asiaa. On haluttu kunnioittaa veteraaniväestön suorittamia palveluita suomalaiselle yhteiskunnalle ja itsenäisyyden säilyttämiselle ja toisaalta tukea keski-iältään jo 83-vuotiaan väestönosan itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Avainkysymyksiä ovat rintamaveteraaneille tarjottava mahdollisuus vuosittaiseen kuntoutukseen ja sotainvalidien avopalvelujen kehittäminen. Lisämääräraha vuodelle 2005 on 21 miljoonaa euroa.

Ministereiden mukaan veteraanien itsenäisen toimintakyvyn tukeminen on vaativassa vaiheessa. Kotona selviytymisen turvaaminen mahdollisimman pitkään edellyttää monipuolisia tukitoimia, veteraanien erityisetuuksien ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon välistä hyvää yhteistyötä sekä ennalta ehkäisevää otetta. Veteraanikuntoutus edellyttää kunnilta ja kuntoutuslaitoksilta nykyisen laitospainotteisen toiminnan uudistamista painottaen avo- ja kotikuntoutusta sekä uusia toimintamalleja.

Ministerit Mönkäre ja Hyssälä pitävät kuluvaa syksyä suomalaisen veteraanipolitiikan yhtenä kulminaatiopisteenä. Jatkosodan päättymisen 60-vuotisjuhlan yhteyteen ajoitettu valtioneuvoston veteraanipoliittinen linjaus kattaa koko hallituskauden veteraanipolitiikan vuosille 2004 - 2007. Valtion vuoden 2005 budjetin veteraanimäärärahat ovat yhteensä 460 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön, Sotainvalidien Veljesliiton, Kaunialan sotavammasairaalan sekä Valtiokonttorin kesken sovittiin keväällä 2004 ratkaisuista, joilla turvataan Kaunialan toiminta. Ministerit korostavat myös veteraanijärjestöjen ansiokasta toimintaa. Valtioneuvosto on osaltaan myötävaikuttamassa veteraanien perinnön siirtymiseen nuoremmille sukupolville. Vuoden 2005 budjettiin esitetään määrärahaa, jolla valtiovalta tukee Tammenlehvän perinneliiton toiminnan käynnistymistä.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun