Hyppää sisältöön
Media

Verksamheten av besvärsnämnden för olycksfallsärenden blir effektivare

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.10.2010 10.24
Pressmeddelande -

I lagstiftningen om verksamheten av besvärsnämnden för olycksfallsärenden föreslås flera ändringar som effektiverar nämndens verksamhet.

Det föreslås att om nämndens uppgifter, sammansättning, finansiering och handläggning av ärenden föreskrivs i en separat lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Vid besvärsnämnden införs enligt förslaget en sammansättning med en domare. Ordföranden eller vice-ordföranden i nämnden kan då på egen hand avgöra ärenden som inte kräver någon grundlig rättslig bedömning. Det kan handla om till exempel ärenden som gäller återkallelse av besvär. Införandet av en sammansättning med en domare förkortar behandlingstiden för enkla besvärsärenden och förbättrar klientens rättskydd.

Det förelsås att en sammasättning med en domare införs även vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Vid besvärsnämnden för social trygghet har en sammansättning med en domare redan varit i bruk sedan 2008, och det föreslås att domarens avgöranderätt utvidgas.

Den heltidsanställda ordföranden vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden utnämns enligt förslaget till uppgiften tillsvidare, och det utnämns endast en gemensam suppleant för ordförandena. Detta underlättar organiseringen av arbetet inom nämnden eftersom suppleanten kan vara ställföreträdaren för alla ordförandena.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är första besvärsinstans som behandlar besvärsärenden som gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. År 2008 fattade besvärsnämnden beslut i över 5 300 fall. De flesta besluten gällde rätten att få ersättning på grund av ett skadefall.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 21 oktober, och avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Inka Hassinen, tfn 09 160 73140, [email protected]På andra webbplatser Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

 

Sivun alkuun