Hyppää sisältöön
Media

Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente i kraft i Finland

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 9.11.2006 12.28
Pressmeddelande -

Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente i kraft i FinlandRegeringen föreslår att Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève i maj 2005 sätts i kraft i Finland. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 10 november. I propositionen ingår även ett förslag till en s.k. blankettlag, genom vilken de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.

Syftet med hälsoreglementet är att förebygga, skydda mot, kontrollera och vidta folkhälsoåtgärder mot internationell spridning av sjukdomar. Åtgärderna skall vara förenliga med och begränsa sig till risk för människors hälsa. De får inte i onödan störa internationellt resande och internationell handel.

En del av bestämmelserna i hälsoreglementet hör till området för medlemsstaternas behörighet och en del till området för gemenskapens exklusiva behörighet. Finlands lagstiftning uppfyller i huvudsak de krav som enligt hälsoreglementet ställs på de avtalsslutande staterna.

Avsikten är att hälsoreglementet skall träda i kraft den 16 juni 2007.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn 09-160 738 54

Sivun alkuun