Hyppää sisältöön
Media

Varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten päivitetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2007 13.15
Tiedote -

Influenssapandemian uhka on tiedostettu kaikkialla maailmassa. Sen estämiseksi etsitään keinoja ja sen leviämiseen pyritään varautumaan. Ennakoidut terveydelliset ja myös taloudelliset menetykset ovat niin suuria, että varautumiseen kannattaa panostaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt viime keväänä esitellyn työryhmän ehdotuksen kansalliseksi varautumissuunnitelmaksi influenssapandemiaa varten. Nyt julkaistu kansallinen suunnitelma on hyväksytty myös ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksessa vuoden 2006 lopulla.

Varautumissuunnitelmassa annetaan Suomen oloihin soveltuva kuva pandemian kehittymisestä, terveydellisistä, yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä torjuntaan käytettävissä olevista keinoista. Lisäksi linjataan eettisiä erityiskysymyksiä, terveydenhuollon organisaatioiden vastuualueita ja erityisjärjestelyitä ja varautumisen materiaalisia tarpeita. Suunnitelmassa kuvataan eri hallinnon alojen varautumista sekä pandemian aikaisen organisaation erityispiirteitä. Myös pandemiaan liittyvää viestintää ja tiedottamista on ohjeistettu.

Varautumissuunnitelma tukee alueellista ja paikallista suunnittelua erityisesti terveydenhuollossa, mutta myös koko yhteiskunnassa sen kaikilla osa-alueilla. Valtioneuvoston viimeksi 2006 marraskuussa hyväksymässä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa pandemia tai muu laaja-alainen, vakava tartuntatautilanne on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulla olevaksi erityistilanteeksi. Influenssapandemiaan varautuminen tukee yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista ja tehostaa Suomen valmiutta torjua mitä tahansa laajaa, kansainvälistä tai globaalia epidemiaa. Varautumissuunnitelma ei ole koskaan täysin valmis, vaan sitä on päivitettävä uhkakuvan, toimintaympäristön sekä ennustamis- ja torjuntakeinojen muuttuessa.

Kunnissa tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin on keskeisessä asemassa pandemiaan varautumisessa ja pandemiatilanteessa. Sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavat lääkärit toimivat alueellisen ja paikallisen suunnittelun asiantuntijoina. Lääninhallitukset koordinoivat alueellista varautumista. Kukin ministeriö vastaa varautumisesta omalla hallinnonalallaan. Valtioneuvoston kanslia sovittaa yhteen eri ministeriöiden varautumista.

Nyt julkaistun varautumissuunnitelman valmistelu- ja viimeistelytyössä ovat olleet mukana kaikkien ministeriöiden valmiuspäälliköt ja sosiaali- ja terveysministeriön eri osastojen edustajat, Kansanterveyslaitoksen, Lääkelaitoksen ja muiden tutkimus- ja asiantuntijalaitosten, sairaanhoitopiirien, perusterveydenhuollon, Suomen Kuntaliiton ja järjestöjen asiantuntijat.

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:25) on luettavissa ministeriön internet-sivuilla www.stm.fi > Julkaisut > 2006. Julkaisua myy Yliopistopaino.

Lisätietoja: lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh. (09) 160 74030 ja lääkintöneuvos Jouko Söder, puh. (09) 160 74363

Sivun alkuun