Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Varastointivelvoite turvaamaan elintärkeät lääkkeet kriisin aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2008 10.25
Tiedote -

Lääketehtaiden, lääkevalmisteiden maahantuojien ja terveydenhuollon toimintayksiköiden velvollisuudet varastoida lääkkeitä kriisin varalle muuttuvat jonkin verran vuoden 2009 alusta lukien. Jatkossa näiden toimijoiden varastointivelvoite painottuu erityisesti elintärkeisiin lääkkeisiin. Näitä ovat lääkkeet, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien terapiaryhmien terveys sekä tehohoito ja laaja yleiskirurginen hoito tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuus Suomeen vaikeutuu. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 2. lokakuuta. Tasavallan Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lääkkeiden varastointivelvoite turvaa lääkkeiden saatavuuden ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Uusi lainsäädäntö korvaisi vuodelta 1984 peräisin olevan lain, mutta säilyttäisi kuitenkin pääpiirteissään hyvin toimineen lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmän. Suurimmat muutokset koskisivat velvoitevarastojen suuruuksia.

Varastointivelvoite jakautuisi kolmeen ryhmään. Näissä kussakin velvoitevaraston suuruus määräytyisi erikseen määritellyissä lääkeryhmissä sen perusteella, kuinka niitä normaalioloissa kulutetaan. Laki velvoittaisi maahantuojia tai lääketehtaita varastoimaan lääkettä normaaliaikaista kulutusta vastaavan määrän joko 3:ksi, 6:ksi tai 10:ksi kuukaudeksi lääkeryhmästä riippuen.

Velvoitevarastoitavien lääkeaineiden luettelo on tarkoitus uudistaa lain voimaan tulon yhteydessä. Luettelo lääkeaineista sisältyy sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavaan asetukseen, joka tulisi myös voimaan vuoden 2009 alussa.

Nykyiseen tapaan suurimmat velvoitevarastot tarvittaisiin edelleen mikrobilääkkeille ja infuusionesteille. Niitä olisi varastoitava kymmenen kuukauden kulutusta vastaava määrä.

Muut nykyisin kymmenen kuukauden ryhmään kuuluvat lääkkeet ja lääkevalmisteet siirrettäisiin ryhmään, jossa varastointivelvoite on puoli vuotta. Näitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä kipu-, reuma- ja kuumelääkkeet. Niitä lääkkeitä, joilta nykyisin edellytetään viiden kuukauden kulutusta vastaavaa varastointimäärää, olisi uudistuksen jälkeen varastoitava kolmen kuukauden kulutusta vastaava määrä. Esimerkkejä näistä ovat hengityselinten sairauksien ja ruoansulatussairauksien lääkkeet ja psyyken ja neurologiset lääkkeet.

Uudistus kasvattaisi noin kolmanneksella velvoitevarastoja ja niihin sitoutuneen pääoman arvoa. Huoltovarmuuskeskus maksaisi varastointivelvollisille lääketehtaille ja maahantuojille vuotuista korvausta yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. (09) 160 73800, 050 5638347

Sivun alkuun