Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vanvård av omhändertagna barn åren 1937-83 ska utredas

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.6.2013 8.18
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet startar en utredning om omhändertagna barns upplevelser av missförhållanden, vanvård och våld.

Motsvarande utredningar har gjorts i många västländer under de senaste 15 åren. Utredningarna har grundat sig på observationer av att vården utom hemmet inte har kunnat erbjuda de placerade barnen en barndom fri från missförhållanden, vanvård och våld.

Målet även att påverka verksamheten inom barnskyddet i dag

I Finland gäller utredningen åren 1937-1983, det vill säga vården utom hemmet under den första barnskyddslagens tid. Den barnskyddslag som trädde i kraft 1984 innebar en märkbar förändring av arbetsprinciperna inom barnskyddet. Därför omfattar utredningen inte barnskyddet under eller efter den andra barnskyddslagens tid.

Målet med utredningen är att få kunskap om missförhållanden och om mekanismer för att upptäcka och ingripa i dylika situationer. Med hjälp av informationen kan man påverka verksamheten inom barnskyddet i dag så att missförhållanden, vanvård och våld inte längre förekommer vid vård utom hemmet och att myndigheterna ingriper omedelbart vid dylika fall.

Utredningen bygger på kontakter - personliga erfarenheter viktiga

Erfarenheter av personer som har upplevt missförhållanden eller vittnat om sådana är centrala för utredningen. Intervjuerna bygger på frivilliga kontakter.  Du kan anmäla dig till intervju om du själv har upplevt missförhållanden, vanvård eller våld vid en barnskyddsanstalt eller i en fosterfamilj under perioden 1937-1983. Du kan anmäla dig också om du har sett eller hört om något av dessa eller själv varit med om att orsaka det.

Utredningen görs under åren 2013-2015 och genomförs av en aktör som utses via konkurrensutsättning. Som grund för utredningsarbetet har en plan som är anpassad för de finländska förhållandena utarbetats.

Ytterligare information

regeringssekreterare Annika Juurikko, tfn 0295 163 242På vår webbplats

Missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet  

Sivun alkuun