Hyppää sisältöön
Media

Vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeille avustuksia 4,4 miljoonaa euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2013 10.59
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää avustusta seitsemälle kehittämishankkeelle, jotka tukevat vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Avustusta myönnetään yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

Avustuksen edellytyksenä oli, että hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, työtapoja ja hyviä käytäntöjä iäkkään väestön palvelujen parantamiseksi. Erityisesti painotettiin kotiin vietävien palvelujen kehittämistä. Avustettavissa hankkeissa näiden edellytysten arvioitiin täyttyvän parhaiten. Kaikkiaan avustuksia haki 27 hanketta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (nk. vanhuspalvelulaki) tulee voimaan 1.7.2013. Kehittämishankkeet voidaan toteuttaa ajalla 1.7.2013-31.10.2014.

Avustusta seitsemälle kehittämishankkeelle

Avustusta saa seitsemän kehittämishanketta. Lahden kaupungin hallinnoimassa hankkeessa parannetaan ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä tavoitteellisella neuvonnalla ja palveluohjauksella. Espoon kaupungin hankkeessa tavoitellaan ikäihmisten omatoimisuutta ja sujuvaa arkea asiakaslähtöisellä resursoinnilla. Myös Pohjois-Suomessa vahvistetaan ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuutta ja arjessa selviytymistä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnoimassa hankkeessa.

Helsingin kaupungin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea iäkkäitä, jotka asuvat kotona ilman säännöllisiä kotiin tuotavia palveluja. Hankkeessa esimerkiksi luodaan toimijaverkosto yhteispäivystyksen, terveysaseman, suun terveydenhuollon yksikön sekä palvelualueen sosiaali- ja lähityön iäkkäiden kanssa toimivien välillä.

Jyväskylän kaupungin hallinnoimassa hankkeessa tuetaan palvelujen avulla kotona asuvan ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on muun muassa luoda toimintamalleja, joilla ikääntyneet ja heidän omaisensa saadaan mukaan palvelujen kehittämiseen.

Tampereen kaupungin hallinnoimassa hankkeessa parannetaan hyvinvointia edistävien palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kehitetään järjestelmällisempää laadunarviointia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallinnoimassa hankkeessa pyritään riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn. Hankkeessa muun muassa vahvistetaan asiakkaiden osallistumista hoidon suunnitteluun sekä liikkuvien ja sähköisten palvelujen käyttöön.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, p. 0295 163 403
finanssisihteeri Mikko Nygård, p. 0295 163 291 (4.7. alkaen)
hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 0295 163 401Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste)

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (ns. vanhuspalvelulaki)

Sivun alkuun