Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vanhukset pääsevät palvelujen tarpeen arviointiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.6.2005 11.18
Tiedote -

Ensi vuonna kaikki yli 80-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelun tarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tilanteissa kaikkien palvelujen tarve olisi ikään katsomatta arvioitava viipymättä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä keskiviikkona 22. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle torstaina. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alusta 2006.

Lakimuutos selkiyttäisi sitä, minkä ajan kuluessa asiakkaan palveluntarve arvioidaan. Kysymyksessä on hyvän palveluperiaatteen kirjaaminen lakiin. Sosiaalityöntekijä arvioi vanhusten sosiaalipalvelujen tarpeen. Tavoitteena on tukea vanhusten toimintakyvyn parantamista ja säilyttämistä ja kotona asumista. Lähtökohtana on se, että vanhukset saavat palvelut siinä vaiheessa, kun he niistä vielä hyötyvät ja palveluilla voidaan vielä ehkäistä vanhuksen toimintakyvyn romahtamista. Samalla siirretään vanhuksen tarvetta turvautua laitoshuoltoon. Ikääntyminen lisää palvelujen tarvetta ja erityisesti yli 80-vuotiaiden vanhusten palvelujen tarve kasvaa.

Sosiaalitoimisto arvioi palvelutarpeen joko kotikäynnillä tai varaamalla ajan asiakkaalle sosiaalitoimistoon. Myös terveydenhuollosta voidaan ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon kiireellisten palvelujen järjestämiseksi. Kunnan viranomainen päättää palvelutarpeesta arvioinnin pohjalta. Kiireellisissä tapauksissa kuten terveydenhuollon yhteydenoton jälkeen palvelu voidaan käynnistää heti ilman palvelutarpeen arviointia.

Sivun alkuun