Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vammaispoliittisen ohjelman kuulemiskierrokset päätökseen - ohjelma valmistuu keväällä

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.2.2010 9.30
Tiedote -

Vammaispoliittinen ohjelma (Vampo) linjaa seuraavien vuosien vammaispolitiikan keskeiset toimenpiteet vammaisten oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi. Ohjelman valmisteluun liittyvät alueelliset kuulemistilaisuudet on nyt viety loppuun. Viimeinen kuulemistilaisuus järjestettiin Seinäjoella maanantaina 22.2.2010.

"Oikeus viestintään ja tiedonsaantiin on kaikkien kansalaisten perusoikeus. Tämä voi toteutua, jos viestintäpalvelut ovat esteettömiä kaikille", totesi ministeri Paula Risikko alueellisessa kuulemistilaisuudessa Seinäjoella. "Palveluiden ja päätelaitteiden helppokäyttöisyys tulisi vakiintua osaksi suomalaista viestintäpolitiikkaa", hän jatkoi.

Tietoa saavutettavalla tavalla kaikille

Vammaispoliittinen ohjelma luo pohjaa syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle. Viestintäpalveluiden tulisi olla esteettömiä kaikille. Erityisesti televisio-ohjelmien saavutettavuuden edistäminen ja verkkopalveluiden esteettömyyden haasteet korostuvat vammaisten esteettömän tiedonsaannin kehittämisessä. 

"Tiedon saavutettavuus on erityisen tärkeää myös vammaisille, koska viestintäpalvelut ovat yhä oleellisempi osa jokaisen ihmisen arkipäivää. Päätelaitteiden tulee olla helppokäyttöisiä, luettelopalvelut tarjolla myös vammaisille, liikenteen aikataulujen saavutettavissa", luetteli ministeri Risikko kuulemistilaisuudessa. Ministerion antanut vahvan panoksensa vammaispoliittisen ohjelman valmisteluun. Hän on osallistunut myös alueellisiin kuulemistilaisuuksiin.

Vampon valmistelussa on ollut mukana valtion eri hallinnonalojen edustajia, valtakunnallinen vammaisneuvosto, Vammaisfoorumin järjestöt, Suomen kuntaliitto, työnantaja- ja tekijäjärjestöt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vammaispoliittinen ohjelmaa valmistuu keväällä 2010.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Aini Kimpimäki, STM, p. (09) 160 74133
ylitarkastaja Sari Loijas, STM, p. (09) 160 74313
erityisavustaja Anna Manner-Raappana, p. (09) 160 74157Muualla palvelussamme

Vammaispoliittisen ohjelman valmistelu  

Muualla verkossa

Valtakunnallinen vammaisneuvosto

Sivun alkuun