Hyppää sisältöön
Media

Vammaispalveluiden yhteensovittaminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2004 8.10
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt erityishuoltopiirin johtajaa Erkki Paaraa selvittämään, miten kehitysvammahuollon rakenteita pitäisi uudistaa. Asiakkaat ja eri viranomaiset pitävät nykyistä lainsäädäntöä vanhentuneena. Kehitysvammahuollon palvelujen hallinto- ja rahoitusjärjestelmä on muuttunut. Nykyisin kunnat vastaavat kuntayhtymien sijasta yhä laajemmin palveluista ja palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yleisen rahoitusjärjestelmän osana. Kehitysvammahuollon rakenteiden uudistaminen on tarkoitus saattaa päätökseen kuluvan hallituskauden aikana. Tavoitteena on, että selvityshenkilö saa työnsä valmiiksi kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Johtaja Erkki Paara selvittää palvelujen järjestämistapaa, erityisosaamisen turvaamista ja kehittämistä, jotta kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki voidaan sovittaa yhteen. Hän selvittää mm. kehitysvammahuollon nykyisen hallinnollisen ja taloudellisen rakenteen vahvuudet ja heikkoudet. Selvityshenkilö tekee myös ehdotuksen siitä, miten vaikea- ja monivammaisten henkilöiden tarvitsemien palvelujen järjestämistä koskeva hallinto ja rahoitus järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä.

Selvityshenkilön työn tukena on ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ohjausryhmä toimii keskustelufoorumina ja sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä.

Lisätietoja: selvityshenkilö, erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paara, s-posti: [email protected], puh. 050 3899201. Sosiaali- ja terveysministeriössä lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä (09) 160 73773 ja ylitarkastaja Aini Kimpimäki puh. (09) 160 74133.

Sivun alkuun