Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen: Yhtenäisemmät käytännöt terveyskeskuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.2.2007 9.30
Tiedote -

Työryhmätyötä vetänyt valtiosihteeri Terttu Savolainen uskoo, että suosituksen avulla päästään terveyskeskuksissa yhtenäisempiin ja järkevämpiin toimintakäytäntöihin sairauspoissaolojen todistamisessa. Lääkärintodistusten kirjoittamista lyhytkestoisissa sairauspoissaoloissa on välttämätöntä vähentää. Kysymys on siis ennen muuta terveyskeskustyön kehittämisestä, jossa lääkäreiden työpanosta käytetään kasvaviin tarpeisiin sairauksien ehkäisyssä ja vaativassa sairaanhoidossa. Tämä on terveyspoliittisesti järkevä linjaus, korosti valtiosihteeri Savolainen asiaa käsitelleessä tiedotustilaisuudessa 5.2. Helsingissä.

Savolaisen mukaan toimiva ja erilaiset olosuhteet huomioon ottava ratkaisu on löydettävissä paikallisesti neuvotellen, koska lyhytkestoisen sairauden todistamisesta menettelyt vaihtelevat eri alojen kesken. Julkisella sektorilla alle kolmen päivän sairauspoissaoloissa todistusta ei yleensä vaadita ja useamman päivän, enintään viisi päivää sairauspoissaoloista edellytetään yleensä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Useilla yksityisillä aloilla erityisesti teollisuudessa ja eräillä palvelualoilla työntekijän on esitettävä lääkärintodistus lyhyissäkin sairauspoissaoloissa. Yrityskohtaisesti on myös käytäntöjä, joissa työterveyshoitajan tai sairaanhoitajan todistus hyväksytään.

Savolaisen käsityksen mukaan työnantajat hyväksyvät yhä useammin lyhytkestoisissa sairauspoissaoloissa oman ilmoituksen tai selvityksen sairaudesta. Tällöin on kysymys molemminpuolisesta luottamuksesta. Valtiosihteeri Savolainen muistuttaa, että työnantaja voi aina erityisestä syystä edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä

Myönteistä on, että monissa yrityksissä on yhdessä työterveyshuollon kanssa kehitetty toimivia malleja sairauspoissaolojen toteamiseen ja entistä useammin myös sairauspoissaolojen ennaltaehkäisemiseen. Työterveyshuolto on ratkaisevassa roolissa, kun kehitetään keinoja, joilla sairauspoissaoloja voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää. Työterveyshuollon roolia vahvistetaan ennaltaehkäisevään suuntaan. Työpaikan ilmapiiri, fyysinen tai psykososiaalinen työympäristö tai johtaminen voivat vaikuttaa työssäpoissaoloihin.

Sivun alkuun