Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen: Palvelurakenteissa tavoiteltava radikaalia uudistusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.8.2005 11.30
Tiedote -

Valtiosihteeri Terttu Savolaisen mielestä kunta- ja palvelurakennehankkeessa on tavoiteltava radikaalia uudistusta. On pidettävä mielessä, että peruskysymys on kuntalaisten oikeudesta saada sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa, totesi valtiosihteeri Savolainen Tampereella Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton seminaarissa lauantaina.

Ympäri Suomea on tavoiteltu seutuyhteistyön eri muotoja sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Yhteistyö on sattumanvaraista ja yhteistyömuodot ovat synnyttäneet turhaa hallintoa ja byrokratiaa. Erikoissairaanhoidon suhde perusterveydenhuoltoon on ollut liian kaukainen. Päällekkäistä kapasiteettia ei ole pystytty purkamaan, arvioi valtiosihteeri Savolainen.

Olemassa olevilla rakenteilla ei pystytä turvaamaan palvelun hyvää laatua, vaikka hyviä käytäntöjä on paljon eri puolilla Suomea. Ne jäävät kuitenkin valitettavan usein kunnan rajojen sisäpuolelle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarvitaan nykyistä merkittävästi laajempaa järjestämisvastuuta. Yksi esillä oleva malli on sosiaali- ja terveyspiiri, jossa erikoissairaanhoito- ja perusterveydenhuolto sekä sosiaalitoimi kootaan alueellisesti yhteen. Tässä mallissa vaativa hoito ja kalliit tukipalvelut voidaan keskittää ja lähipalvelut hajauttaa ja näin turvata kattava ja kustannustehokas palveluverkko. Suurempi järjestämisvastuu ei saa merkitä lähipalveluiden karsimista, korosti valtiosihteeri Savolainen.

Erityiskysymys koko kunta- ja palvelurakennehankkeessa on pätevän työvoiman saannin turvaaminen. Kun työvoima on suuremman yksikön palveluksessa, ammattitaitoinen henkilöstö voidaan paremmin turvata koko alueella. Henkilöstön näkökulmasta taloudellisesti vahvempi työnantaja on turvallisempi. Uudistuksen eri vaiheissa on tärkeää pitää henkilöstö ajan tasalla ja kuulla henkilöstön näkemyksiä. Tällä tavoin vältetään turhia pelkoja uudistusta kohtaan, totesi Savolainen.

Sivun alkuun