Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen nuorten miesten tapaturmaisista ja väkivaltaisista ...

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.6.2006 11.30
Tiedote -

Suomessa kuolee joka vuosi noin 600 nuorta aikuista miestä tapaturman tai väkivallan uhrina. Kansanterveys 2015-ohjelman kahdeksasta päätavoitteesta yksi onkin näiden kuolemien vähentäminen kolmanneksella. Eli tavoitteena on säästää joka vuosi 200 nuoren miehen henki, sanoi valtiosihteeri Terttu Savolainen torstaina 8. kesäkuuta Helsingissä nuorten miesten tapaturmia ja väkivaltaa koskevassa seminaarissa.

Savolainen kyseli, mitä ongelman taustalla oikein on: suomalainen mieskulttuuri, nuorten miesten riskinotto, mielenterveysongelmat, psykososiaalinen pahoinvointi, päihteet, ympäristön vaikutukset? Näitä asioita on tutkittu ja tutkitaan, ja ratkaisuja on löydettävissä.

Savolaisen mielestä nuorten aikuisten miesten tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuolleisuuden vähentämistavoite on realistinen. Sen eteen on tehtävä paljon pitkäjänteistä työtä. Tarvitaan monia ehkäiseviä toimia ja uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyötä. Tärkeää on myös, että kansalaiset tiedostavat ongelman. Kun tunnistamme kuolleisuuden takana olevat ongelmat ja syyt, voimme arvioida mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan ja pohtia mahdollisia keinoja, valtiosihteeri totesi.

Savolainen muistutti, että ihmisten elämäntapaan vaikutetaan huomattavan paljon muualta kuin terveydenhuollosta. Useimmat kansanterveysongelmat ovat sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää yhteiskunnan eri tahojen yhteistyötä ja yhdensuuntaista toimintaa. Eri hallinnonaloilla tehdyt ratkaisut vaikuttavat terveyteen; on luotava terveyttä tukevia ratkaisuja ja terveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa. Kysymys on siitä, käytetäänkö mahdollisuuksia terveyden edistämiseen vai tehdäänkö riskejä lisääviä ratkaisuja, Savolainen sanoi.

Sivun alkuun