Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia on vähennettävä

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2006 14.00
Tiedote -

Suurin osa tapaturmista ja onnettomuuksista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Niiden määrä ei ole laskussa, toisin kuin liikenne- ja työtapaturmien määrä, joka on saatu pitkällä aikavälillä vähentymään niiden ehkäisyyn panostamalla. Nyt on kiinnitettävä erityistä huomiota koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen. Terveyden ja turvallisuuden edistämisen asema tulee turvata kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, totesi valtiosihteeri Terttu Savolainen Helsingissä keskiviikkona 8.11.

Tapaturmissa on kysymys inhimillisten haittojen lisäksi huomattavista taloudellisista menetyksistä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista arvioidaan aiheutuvan lähes neljän miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Terveydenhuollon tapaturmaisista hoidoista suurin osa aiheutuu koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. Kaikkien tapaturmien ehkäisy on erittäin kustannusvaikuttavaa, joten voimavaroja ja ennalta ehkäisevää toimintaa tulee vahvistaa.

Valtiosihteeri Savolainen mielestä erityisesti terveydenhuollon ja kuntien tulee ottaa aktiivinen rooli koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä, sillä hoito ja suuret kustannukset kohdistuvat nimenomaan terveydenhuoltoon. Yhden euron panostus tapaturmien ennalta ehkäisyyn tuo 10 euron säästöt sairaanhoidon kustannuksiin. Myönteisiä tuloksia ennalta ehkäisevän työn vaikutuksesta on saatu esimerkiksi lonkkamurtumien määrän kasvun pysäyttämisessä. Ikääntyneille sattuu paljon sairaalahoitoa vaativia kaatumisvammoja. Näihin liittyvien murtumien hoidon arvioidaan maksavan noin 330 miljoonaa euroa vuodessa.

Osana tätä tapaturmien ehkäisy on laaja-alaista ja moniammatillista työtä. Monet toimenpiteet toteutuvat muilla sektoreilla kuin terveydenhuollossa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tulee varmistaa kuntien eri sektoreiden välisen yhteistyön sujuva toteutuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää neuvottelukunnan laatiman tavoiteohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamisen. Valtiosihteeri Savolainen pitää tärkeänä, että seuraavan hallituksen ohjelmassa on koti- ja vapaa-ajan turmien ehkäiseminen ja yleisestikin terveyden edistäminen vahvasti mukana.

Sivun alkuun