Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen asiakkaan oikeusturvaa vahvistavista määräajoista

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2005 10.30
Tiedote -

Sosiaalialan kehittämistyön erityisenä tavoitteena on asiakkaan aseman parantaminen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen, totesi valtiosihteeri Terttu Savolainen Oulussa 12. joulukuuta. Savolainen puhui sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän sosiaalipalvelujen tilaa ja kehittämistä tarkastelevan aluekierroksen Pohjois-Pohjanmaan tilaisuudessa.

Tähän mennessä sosiaalipalvelujen saatavuutta on edistetty ja tullaan edistämään säätämällä aikamääreitä sosiaalipalvelujen saamiselle. Maaliskuun 1. päivänä astuu voimaan vanhusten palveluntarpeen arviointiin pääsyä koskeva laki. Tämä laki on merkittävä edistysaskel vanhustyön kehittämisessä. Myös omaishoitajien ja hoidettavien asemaa ja oikeuksia parannetaan lakiuudistuksin.

Tulevan vuoden aikana lastensuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan määräajat siitä, missä ajassa lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen sosiaalityöntekijän on selvitettävä lapsen tilanne ja päätettävä toimenpiteistä. Tämä parantaa lapsen oikeusturvaa ja tehostaa ongelmiin puuttumista mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi toimeentulotukilakiin valmistellaan säädökset siitä, missä ajassa asiakkaan on päästävä sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Nykyisin ongelmana on se, että asiakas pääsee vain etuuskäsittelijän vastaanotolle, mutta hänen on vaikea tavoittaa sosiaalityöntekijä.

Sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön yksi merkittävimmistä ongelmista on tiedon saaminen erilaisista sosiaalipalveluista ja tukimuodoista. Tilanteen parantamiseksi tulisi kuntien yhteistyöllä järjestää sosiaalipalvelujen yksi yhteinen neuvontapuhelin, jossa sosiaalityön asiantuntijat antaisivat tietoja palveluista ja asiakkaan oikeuksista. Tässä voitaisiin lähteä liikkeelle vaikkapa kokeilusta yhden maakunnan alueella.

Sivun alkuun