Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Rantala: Toimiva päivähoito ja perhevapaajärjestelmä takaavat naisten korkean työllisyyden

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2010 12.30
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (Tiedote 21.10.2010)

Enligt statssekreterare Marcus Rantala lyfter den jämställdhetsstrategi som EU-kommissionen godkänt för åren 2010-2015 fram rätt saker när det gäller att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män på europeisk nivå. EU:s jämställdhetsministrar träffades i Bryssel tisdagen den 26 oktober. Finland representerades av Marcus Rantala, statssekreterare för minister Stefan Wallin som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

I strategin betonar man att kvinnors andel av arbetskraften och kvinnors deltagande i det ekonomiska beslutsfattandet bör öka samt att våld mot kvinnor bör stävjas. "Redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män 2010 som vår egen regering godkänt 21.10 lyfter upp liknande frågor som den europeiska jämställdhetsstrategin", konstaterade Rantala.

"Jag är nöjd med att kommissionen ska fortsätta arbeta för att förbättra möjligheterna till att kombinera arbete och familjeliv bland annat genom faderskapsledigheten. Jag anser också att det vore ytterst viktigt att få till stånd balans mellan de längre ledigheter som mödrar och fäder inte håller direkt efter barnets födsel", konstaterade statssekreterare Rantala på det inofficiella jämställdhetsministermötet på tisdagen. EU:s jämställdhetsministrar håller i regel ett möte per EU-ordförandeskapsperiod.

"Det lönar sig att satsa på en kvalitativ dagvård och ett fungerande familjeledighetssystem. Om arbete och familj kan kombineras röjs också vägen för en hög sysselsättning bland kvinnor, konstaterade statssekreterare Rantala i jämställdhetsministrarnas diskussion om hur man ska revidera det europeiska jämställdhetsavtalet. Det av medlemsländerna år 2006 godkända jämställdhetsavtalet bör nu revideras och stärkas. Även i Europa 2020 strategin för tillväxt och sysselsättning nämns kvinnors och mäns lika sysselsättning som ett av huvudmålen.

"Det är av största vikt att man även ser till att både EU:s jämställdhetsstrategi och jämställdhetsavtal följs upp", påpekade statssekreterare Rantala. "Som det är nu finns det inga jämställdhetspolitiska uppföljningsmekanismer i detta syfte". Enligt statssekreterare Rantala kunde man dra nytta av befintliga goda praxis. Exempelvis uppföljningen av sysselsättningspolitikens framåtskridande kunde användas som modell. "Det europeiska jämställdhetsavtalet kunde fungera som bas för uppföljning av jämställdhetspolitiken", anser statssekreterare Rantala.

"I arbetet för att övervaka EU:s jämställdhetsstrategi och jämställdhetsavtal kunde man även utnyttja redan befintliga strukturer såsom den högnivågrupp för jämställdhet med representation från alla EU-länder", konstaterade statssekreterare Rantala.

Ytterligare uppgifter

Tarja Heinilä-Hannikainen, direktör, SHM och Finlands representant i högnivågruppen för jämställdhet, (09) 160 74494, [email protected]
Sari Vuorinen, överinspektör, SHM, (09) 160 73295, [email protected]
Susanna Korpivaara, specialmedarbetare, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0400 322 432, [email protected]På vår webbplats
Sivun alkuun