Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Leila Kostiainen: Hallitus etenee tasa-arvoasioissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.5.2005 10.15
Tiedote -

Hallitusohjelmassaan hallituspuolueet totesivat, että tasa-arvon edistäminen kuuluu koko hallitukselle ja hallitus laatii kansallisen toimintaohjelman tasa-arvon toteuttamiseksi. Työ onkin vauhdittunut tällä viikolla, kun ministeriöiden välinen työryhmä käynnisti ohjelman toimenpiteiden toteutumisen seurannan, sanoi työryhmän puheenjohtaja valtiosihteeri Leila Kostiainen Toimihenkilöunionin tasa-arvoseminaarissa Oulussa 14. toukokuuta. Väliraportti annetaan hallitukselle vuoden vaihteessa ja loppuraportti tammikuussa 2007.

Ohjelman mukaisista toimenpiteistä hallitus on jo toteuttanut 1.6.2005 voimaan tulevan tasa-arvolain uudistuksen. Ehkä tärkein asia on tasa-arvosuunnitelmien sisällön minimivaatimukset ja velvollisuus tehdä palkkakartoitus. Naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistävänä tärkeimpinä keinoina Kostiainen pitää palkkakartoituksia ja palkkausjärjestelmien kehittämistä.

Ohjelman edellyttämää samapalkkaisuusohjelmaa on valmistellut kolmikantainen työryhmä. Työryhmä on asettanut yleiseksi tavoitteeksi, että nykyinen naisten ja miesten ansioiden 20 prosentin ero kaventuisi viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Kostiaisen mielestä samapalkkaisuuden edistämisen kannalta on lupaavaa, että työmarkkinaosapuolet sitoutuvat naisten ja miesten palkkaerojen pienentämiseen.

Samapalkkaisuuden edistymisen yksi avainedellytys on miesten ja naisten tasa-arvoinen vastuun ottaminen perhevelvoitteista. Kostiainen kertoi, että sosiaali- ja terveysministeri asettaa selvityshenkilön, joka syyskuuhun 2005 mennessä selvittää, miten molempien vanhempien ja erityisesti isien osallistumista lasten hoitoon voitaisiin edistää. Oleellista tässä on myös perhevapaista työnantajille aiheutuvien kustannusten jakaminen.

Naisten ja miesten aseman tasa-arvoistaminen työelämässä edellyttää nykyistä suurempaa perhekustannusten tasaamista eri työnantajien välillä. Nyt naisvaltaisten alojen työnantajat vastaavat suurimmasta osasta näitä kustannuksia. Erityisen raskaina nämä kustannukset kokevat pienyritysten omistajat, itsekin useimmiten naisia. Koska lapsista kasvaa kaikille työnantajille uutta työvoimaa ja yhteisin verovaroin kustannetaan lasten hoitoa, kasvatusta ja koulutus, olisikin vähintäänkin kohtuullista, että perhevapaista aiheutuvat kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti eri työnantajien kesken, painottaa Kostiainen lopuksi.

Sivun alkuun