Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Kostiainen: Työelämässä huolehdittava sekä yrittäjistä että työntekijöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.10.2006 6.30
Tiedote -

Ilman yrittäjiä Suomessa ei ole työpaikkoja. Tämä tosiasia on Suomessa ymmärretty, yrittäjyyteen liittyvä asenneilmapiiri on muuttumassa ja yrittäjyyteen suhtaudutaan aikaisempaa avoimemmin mielin. Yrittäjyyspolitiikkaan onkin tehtävä konkreettisia uudistuksia, joilla yrittäjän asemaa ja yrittäjäuran houkuttelevuutta parannetaan. Nykyinen hallitus on kohentanut sekä yrittäjien että työntekijöiden asemaa, muistutti valtiosihteeri Leila Kostiainen sosiaali- ja terveysministeriöstä tiistaina 10.10.2006 Seinäjoella pitämässään puheessaan. Valtiosihteeri Kostiainen puhui Veto-ohjelman Hyviä käytäntöjä työelämään -seminaarissa.

Parannuksia on tehty mm. yrittäjien työterveyshuoltoon, yrittäjien sairausvakuutuksen karenssipäivien määrää on vähennetty ja perhevapaakustannuksien tasoituksesta ja yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvasta on esitykset eduskunnan käsiteltävänä. Uudistukset ovat helpottaneet erityisesti pieniä yrityksiä, yksinyrittäjiä ja naispuolisia yrittäjiä sekä yrittäjäpuolisoitten asemaa, linjasi valtiosihteeri Kostiainen.

Yrittäjien aseman turvaamisen lisäksi pitää huolehtia myös työntekijöistä. Kostiaisen mukaan työntekijöiden valmiutta kohdat työelämän muutostilanteita on vahvistettava koko työuran ajan jatkuvaksi laajennetuksi muutosturvaksi. Laajennettu muutosturva tarkoittaa, että työntekijän ammattitaidosta pidetään huolta ja hänellä olisi mahdollisuus ammattitaitonsa päivittämiseen, vahvistamiseen ja laajentamiseen. Kyse olisi työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta, joka edellyttäisi työnantajalta panostusta työntekijän jatkuvaan kouluttamiseen ja työntekijältä sitoutumista itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Valtiosihteeri Kostiaisen mukaan laajennetulle muutosturvalle on useita perusteita. Näin huolehdittaisiin, että työnantajalla on ammattitaitoista työvoimaa jatkossakin. Lisäksi ehkäistäisiin työelämän epävarmuutta takaamalla työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyminen niissä tilanteissa, joissa ei voida turvata työpaikan pysyvyyttä. Näin lisättäisiin työyhteisöjen yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on viime aikoina rapistunut laajojen irtisanomisten seurauksena.

Laajennetun muutosturvan rakentaminen ei välttämättä merkitsisi suuria muutoksia olemassa oleviin rakenteisiin, mutta muutokset edellyttävät työmarkkinaosapuolten sopimista, painotti valtiosihteeri Kostiainen.

Lisätietoja:
Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksi, puh. 0400-409 717, www.vetoatyoelamaan.fi ja www.klinikka.fi

Sivun alkuun