Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Kostiainen: Terveydenhuolto isompiin yksiköihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2005 13.10
Tiedote -

Suomessa on tällä hetkellä 432 itsenäistä kuntaa, jotka kukin kantavat vastuun omien asukkaittensa terveydenhuollon järjestämisestä. On selvää, että suurin osa näistä on sellaisia, jotka eivät kokonsa vuoksi pysty yksin järjestämään edes perusterveydenhuoltoa, sanoi valtiosihteeri Leila Kostiainen puhuessaan Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen kokouksessa Helsingissä tiistaina 19. huhtikuuta.

Terveydenhuollon tehokkuutta on viime vuosina yritetty nostaa kuntien oman palvelutuotannon sijasta muunlaisilla tuottamistavoilla. Yksityistämisen, ostopalveluiden ja muiden kumppanuusmallien on toivottu tuovan lisää tehoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tuottamistapojen vaihtelu ei kuitenkaan näytä ratkaisevan ongelmaa.

Uusia, tehokkaampia tuottamistapoja haettaessa pienten kuntien ongelmaksi muodostuu heikkojen taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi osaamisen puute. Pienissä kunnissa on niin vähän henkilökuntaa ja luottamusmiesjohtoa, että sieltä ei tavallisesti löydy henkilöä, joka hallitsisi usean eri toimialan tarjouspyyntö-, kilpailutus- ja sopimusjuridiikkaa.

On totta, että pieniä kuntia yhdistämällä ei helposti saada aikaan taloudellisesti riippumattomia isompia kuntia, mutta henkilökunnan määrän kasvaessa on mahdollista kouluttaa osaajia hallinnon eri alueille.

Hyvinvointipalveluiden tuottamisessa kunta voi jakaa yksityisen kumppanin kanssa vain palveluiden tuottamisvastuun. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan järjestämisvastuu on kuitenkin jakamaton. Se säilyy kunnalla palveluiden tuottamistavasta riippumatta. Kunnan kumppani voi keskeyttää palveluiden tuotannon ja joutuu siitä korkeintaan taloudelliseen vastuuseen. Kunnan sen sijaan on huolehdittava kaikissa tilanteissa, että asukkaat saavat perustuslain takaamat palvelut.

Hyvinvointipalvelujen turvaaminen ja tuottaminen tehokkaasti edellyttää pienten kuntien yhdistymistä elinkelpoisiksi ja toimintakykyisiksi suuremmiksi kunniksi. Vain näin voidaan taata toimintakykyinen, osaava kuntayksikkö tasavertaisesti sopimaan kumppanuudesta yksityisen sektorin palveluiden tuottajien kanssa.

Hallituksen asettaman valtiosihteerityöryhmän tehtävänä on huhtikuun loppuun mennessä tehdä peruspalveluohjelman ministeriryhmälle ehdotus kunta- ja palvelurakennehankkeen käynnistämisestä ja toteuttamisesta. Ehdotus tulee sisältämään esityksen kuntarakenteen ja kuntien lakisääteisesti ja vapaaehtoisesti tuottamien palveluiden tuottamistapojen kehittämiseksi.

Sivun alkuun