Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Kostiainen siivousalan tutkimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.10.2005 10.00
Tiedote -

Viime aikoina on yksityisissä yrityksissä ja myös julkisella sektorilla kiinnitetty huomiota työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. On hyvä muistaa, että yrityksen tuloksen tekevät viime kädessä työntekijät, joten työkyky ja työhyvinvointi vaikuttavat oleellisesti yrityksen työn tuottavuuteen, valtiosihteeri Leila Kostiainen totesi puhuessaan 5. lokakuuta Tampereella, Finnclean-messuilla.

Työtilojen siivous vaikuttaa olennaisesti työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen ja sitä kautta työn tuottavuuteen.

Siivouksen laadun mittaaminen ja arviointi näyttää olevan hyvin vaihtelevaa ja siivoukseen kohdistunut tutkimus kovin vähäistä, Kostiainen jatkoi. Yritysten ja työpaikkojen olisi helpompi sijoittaa siivoukseen, jos siivouksen laatua ja tulosta voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Toivon, että siivousalan tutkimustyö leviää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä siivousalan yritysten kesken tehtäväksi yhteistyöksi.

Osa sairaalabakteerien leviämisistä tapahtuu pöytä-, seinä- ja lattiatasojen, otinten sekä muiden pintojen kosketuksen kautta. Sairaalabakteerit voivat levitä ja aiheuttaa tartunnan myös ilmateitse. Sairaalainfektioiden kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on erittäin suuri. Ensiarvoisen tärkeää on vähentää niiden aiheuttamia kustannuksia. Siivouksen merkitystä tämänkään ongelman korjaamiseksi ei ole loppuun asti vielä tutkittu.

Niin kauan kuin on yleensäkin työtä ja toimintoja, on myös tarvetta siivousalan ammattilaisille. Työpaikkojen ja yritysten siivoustyön merkitystä osana kiinteistöjen huoltoa ja kunnossapitoa tulee jatkossa korostaa nykyisestä. Siivousalan ammattien arvostusta ja ammattiylpeyttä on saatava nostettua, jotta siivousalalle saadaan lisää houkuttavuutta. Siivousalaa koskevaa tutkimusta on lisättävä, Kostiainen painotti.

Sivun alkuun