Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Kostiainen: Miesten perheroolia vahvistamalla edistetään tasa-arvoa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.10.2006 11.15
Tiedote -

Sukupuolten välisen tasa-arvon ensisijainen tavoite on naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Miesten lisääntyvä osallistuminen perhevelvollisuuksien hoitamiseen on yksi tärkeä keino naisten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksien parantamiseksi, totesi valtiosihteeri Leila Kostiainen puhuessaan Väestöliiton ja COFACEn Miesten muuttuvat roolit perheessä -seminaarissa keskiviikkona.

Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen on oleellista myös lasten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin, ja vanhemmilla on yhtäläinen oikeus olla mukana lapsen kasvussa. Tasapainoinen vanhempi-lapsisuhde edellyttää huolenpitoa ja mukanaoloa lapsen odotusajasta ja syntymästä saakka. Tämän suhteen kehittymistä yhteiskunnan on pystyttävä eri tavoin tukemaan myös isien kohdalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimia ja palveluita, jotka tukevat miehiä isäksi tulemisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa ja aktiivisemman vanhemman roolin omaksumisessa. Euroopassa olisi kehitettävä perhevapaajärjestelmiä niin, että miehet käyttäisivät niitä enemmän. Työmarkkinajärjestöt ovat merkittävässä roolissa miesten perheroolin vahvistamisessa.

Työntekijöiden sidokset perheeseen on nähtävä myös omaishoidon näkökulmasta. Yhteiskunnan palvelurakennetta ei saisi kaventaa siten, että työntekijöille syntyy uusiavelvoitteita omaistensa hoitoon. Pakkotilanteet johtavat tavallisimmin tasa-arvokehitystä kielteiseen suuntaan. Siksi on oleellista turvata vanhuspalvelut, joiden oheen perheet voivat rakentaa myös vaihtoehtoisia hoivaratkaisuja.

Hyvät mahdollisuudet yksityis- ja työelämän yhteensovittamiseen parantavat työn laatua ja tuottavuutta. Kun naisten asema työelämässä parantuu ja miehet voivat kantaa enemmän vastuuta perheiden sisällä, edistämme parhaalla mahdollisella tavalla sukupuolten tasa-arvoa.

Sivun alkuun