Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Kostiainen: Asenteet muuttuneet - Ikääntyneet halutaan pitää töissä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2007 8.00
Tiedote -

Hallituskaudella on saatu aikaan 100.000 uutta työpaikkaa.

- Olemme onnistuneet kääntämään huomion siihen vaihtoehtoon, että myös ikääntyneet halutaan pitää töissä. Ikä ei ole huono asia. Kuva siitä, että ikääntyneet työnnetään pois työelämästä ei pidä paikkaansa, toteaa valtiosihteeri Leila Kostiainen keskiviikkona 7.2. Työterveyslaitoksen Duunitalkoissa Helsingissä.

Valtiosihteeri Leila Kostiaisen mielestä ilman erilaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja, kuten eläkeuudistus, ja ilman työelämää kehittäviä Kansallista ikäohjelmaa, Tykes-, Noste- ja erityisesti Veto-ohjelmaa, yritykset olisivat saattaneet päätyä toisenlaisiin strategisiin valintoihin osaavia työntekijöitä miettiessään.

Työelämässä pysymistä osoittaa sekin, että eläkeuudistuksen myötä syntynyttä mahdollisuutta siirtyä jo 63-vuotiaana eläkkeelle on käyttänyt vain yksi neljästä valintaikään tulleista.

Laajennettuun muutosturvaan

Valtiosihteeri Leila Kostiainen esittää, että yrityksissä ja työpaikoilla otettaisiin käyttöön tulopoliittisessa sopimuksessa sovitun muutosturvan täydentäjäksi ns. laajennettu muutosturva.

- Se tarkoittaisi sitä, että työssä huolehdittaisiin työntekijän osaamisesta, osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista. Laajennettuun muutosturvaan kuuluisi, että työuran aikana työntekijän ammattitaidosta pidettäisiin huolta ja hänellä olisi koko ajan mahdollisuus oman ammattitaitonsa päivittämiseen, vahvistamiseen ja laajentamiseen. Laajennetussa muutosturvassa olisi kyse työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Se edellyttäisi työnantajalta jatkuvaa panostusta työntekijöiden kouluttamiseen. Työntekijältä laajennettu muutosturva edellyttäisi sitoutumista itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Valtiosihteeri Leila Kostiaisen mielestä laajennetulle muutosturvalle on useita perusteluja.

- Ensinnäkin muuttuva tuotanto tarvitsee osaavia ihmisiä, puutetta tulee ensimmäisenä kaikkein ammattitaitoisimmasta työvoimasta. Näin työnantajalla olisi koko ajan käytössään työvoimaa, jonka ammattitaito on juuri oikeaan tarpeeseen. Toisaalta työntekijöillä on työmarkkinakelpoisuutta niissä tilanteissa, joissa työpaikan pysyvyyttä ei pystytäkään turvaamaan.

Leila Kostiaisen näkemyksen mukaan laajennetulla muutosturvalla voitaisiin lisätä luottamuspääomaa työpaikoilla.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ismo Suksi, (09) 1607 3134, gsm 400 409717,

sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun