Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto antoi useita terveydenhuoltoon liittyviä asetuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2011 10.57
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 6. huhtikuuta neljä asetusta, jotka liittyvät uuteen terveydenhuoltolakiin. Asetukset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2011 yhtä aikaa terveydenhuoltolain kanssa.

Järjestämissuunnitelmassa ja -sopimuksessa on sovittava yhteistyöstä

Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava.

Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa muun muassa kuntien välisestä yhteistyöstä, perusterveydenhuollon kehittämisestä ja moniammatillisen perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta. Lisäksi on sovittava yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken, kiireellisen sairaanhoidon toteuttamisesta ja henkilöstön saatavuuden turvaamisesta.

Samaan erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit sopivat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa muun muassa sairaanhoitopirien välisestä yhteistyöstä, päivystyksen järjestämisestä, perusterveydenhuollolle annettavasta tuesta, henkilöstön saatavuuden turvaamisesta ja erikoissairaanhoidon alueellisesta kehittämisestä.

Selkäydinvammojen hoito keskitetään kolmeen yliopistosairaalaan, seulontojen laatua parannetaan

Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös siitä, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon, joka on sairauden harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella tarkoituksenmukaista keskittää. Uusi asetus vastaa sisällöltään nykyisin voimassa olevaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä, poikkeuksena on selkäydinvammojen hoidon keskittäminen kolmeen yliopistolliseen sairaalaan.

Uudessa seulonta-asetuksessa korostetaan laadunvarmistusta. Kunnan seulontaohjelman on jatkossa sisällettävä asianmukainen laadunhallinta- ja laadunvarmistusmenettely. Lisäksi kunnan on nimettävä kustakin seulontatyypistä vastaava henkilö.

Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tehtiin teknisiä tarkennuksia sekä selvennyksiä saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja 

Hallitusneuvos Anne Koskela, p. 09 160 74340 (järjestämissuunnitelma ja -sopimus, erityistason sairaanhoidon keskittäminen)
Hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, p. 09 160 74131 (seulonta-asetus)
Hallitussihteeri Liisa Katajamäki, p. 09 160 73854 (neuvola-asetus)


Liitteet

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (pdf, 82 kB)

Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä (pdf,75 kB)

Valtioneuvoston asetus seulonnoista (pdf, 67 kB)

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (pdf, 96 kB)


Sivun alkuun