Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto antoi asetuksen huumausainetestien tekemisestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2005 12.56
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi 7. huhtikuuta asetuksen työelämässä tehtävien huumausainetestien käytännön toteuttamisesta. Asetus sisältää mm. säännökset testeihin liittyvien näytteiden ottamisesta, analysoinnista, testituloksen tulkinnasta ja tulloksen ilmoittamisesta. Asetuksen avulla halutaan varmistaa, että huumausainetestit tehdään hyvän työterveyshoitokäytännön ja laboratorioiden laatustandardien mukaisesti. Samoin halutaan varmistaa, että testattavan henkilökohtainen koskemattomuus ja yksityiselämän suoja sekä muut perusoikeudet otetaan testattaessa huomioon.

Huumausainetestiä koskevan lähetteen antaa lääkäri tai terveydenhoitaja. Lähetteen antajan on kerrottava testattavalle huumausainetestin tarkoitus ja sisältö. Testattavan on annettava suostumus testin tekemiseen.

Huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri tulkitsee varmistetun positiivisen testituloksen. Hän arvioi, johtuuko testitulos testattavalle määrätystä lääkkeestä tai muusta hyväksyttävästä syystä. Testattavalle on annettava mahdollisuus esittää oma käsityksensä positiivisen testituloksen syystä. Testattava näyte on jaettu A- ja B-näytteeseen, ja A-näyte analysoidaan. B-näyte on säilytettävä avaamattomana siltä varalta, että testattava riitauttaa varmistetun positiivisen testituloksen. Testattava voi riitauttaa positiivisen testituloksen ja vaatia B-näytteen analysointia30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon varmistetusta positiivisesta testituloksesta.

Lisätietoja antaa lääkintöneuvos Matti Lamberg, STM, puh. 09-160 74342

Sivun alkuun