Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusyritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 12.55
Tiedote -

Vakuutusyritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset sopeutetaan EU-direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin, mikä mahdollistaa vakuutusyrityksille sellaiset vaihtoehtoiset kirjaustavat, jotka ovat pääpiirteissään yhdenmukaiset kansainvälisten tilinpäätösstandardien kanssa. Käypään arvoon arvostamista ja käyvän arvon määritystä koskevat säännökset ovat pääosin yhdenmukaiset kirjanpitolain ja luottolaitoksista annetun lain kanssa. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 30. joulukuuta. Tasavallan presidentti vahvisti lait torstaina ja määräsi ne tulemaan voimaan 31. joulukuuta 2004.

Vakuutusyhtiölain, vakuutusyhdistyslain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset sopeutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottuihin fair value- ja modernisointidirektiiveihin. Direktiivit koskevat rahoitusvälineiden arvostamista käypään arvoon ja voimassa olevien tilinpäätösdirektiivien ja kansainvälisten IAS/IFRS -tilinpäätösstandardien välisten ristiriitaisuuksien poistamista.

Vastaavat muutokset tehdään merimieseläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain niiden eläkelaitosta koskeviin säännöksiin. Myös eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin tehdään olennaisilta osin vastaavat muutokset.

Lisäksi vakuutusyhtiöt, joiden arvopapereita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhteisön alueella, velvoitetaan laatimaan konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä IAS/IFRS tilinpäätösstandardeja noudattaen. Muista toimialoista poiketen vakuutustoimialalla toimivilla yrityksillä ei ole vapaaehtoisuuteen perustuvaa oikeutta laatia erillistilinpäätöksiään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.

Lisätietoja: hallitussihteeri Juhani Turunen puh. 09-160 74470

Sivun alkuun