Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusyhtiölakia sopeutetaan direktiiveihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2004 11.00
Tiedote -

Vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ja vakuutusyhdistyslakia sopeutetaan henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin. Samassa yhteydessä myös työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan.

Vakuutusyrityksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuvat vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä esitettyjä vaatimuksia. Vakuutusyritysten toimintapääoman vähimmäismäärävaatimuksiin ja toimintapääomaan luettaviin eriin tulee muutoksia.

Vakuutusyhdistyslaissa yhdistykset on jaettu suuriin ja pieniin yhdistyksiin. Suuret yhdistykset kuuluvat direktiivin piiriin, pieniä koskee vain kansallinen lainsäädäntö. Tämä jako säilyy, mutta suuren vakuutusyhdistyksen määritelmä muutetaan vastaamaan vahinkovakuutusdirektiiviä. Suuret vakuutusyhdistykset ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomen edustustot noudattavat vastaavia säännöksiä kuin vakuutusyhtiöt. Näiden osalta sääntely toteutetaan pääosin viittauksilla sovellettaviin vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Vakuutusvalvontaviraston toimintaedellytyksiä selkiytetään tilanteessa, jossa vakuutusyrityksen taloudellinen tilanne heikkenee nopeasti ja vakuutusvalvontavirasto katsoo yhtiön vakuutuksenottajien tai vakuutettujen etujen olevan vaarassa.

Toimintapääomavaatimuksiin tulee vakuutusyritysten kannalta keskeisiä muutoksia. Tämän vuoksi lakeihin otetaan siirtymäsäännökset, jotta vakuutusyrityksillä on aikaa sopeutua uusiin säännöksiin.

Lait tulevat voimaan 1.kesäkuuta 2004. Lait on tarkoitettu sovellettavaksi 1.1.2004 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Hallitus esitti lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lait keskiviikkona 19.toukokuuta.

Sivun alkuun