Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusyhtiöiden yhteistakuuerästä luovutaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2010 11.19
Tiedote -

Vastaisuudessa vahinkovakuutusyhtiöiden ei tarvitsisi enää varata taseisiinsa yhteistakuuerää. Lakisääteisiä vahinkovakuutuksia tarjoavat yhtiöt vastaisivat selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen vakuutusyhtiön saatavista edelleen yhteisvastuullisesti.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 30. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Nykyisin joidenkin vahinkovakuuttajien on varauduttava ennakolta mahdolliseen yhteisvastuuseen muodostamalla taseeseensa yhteistakuuerä. Sitä koskeva sääntely on kuitenkin osoittautunut käytännössä epätarkoituksenmukaiseksi. Yhteistakuuerä on ollut käytössä lakisääteisissä tapaturma- ja liikennevakuutuksissa.

Yhteistakuuerä rahoitettiin järjestelmän käyttöönottovuonna 1997. Sen jälkeen lakisääteisen vahinkovakuutustoiminnan aloittaneille yhtiöille ei ole karttunut lainkaan yhteistakuuerää, vaikka ne osallistuvat sen ylläpitoon. Toisaalta vakuutusyhtiö, joka lopettaa yhteistakuuerää edellyttävän toiminnan, ei voi käyttää yhteistakuuerään sidottuja varoja muuhun tarkoitukseen.

Yhteistakuuerän ylläpitämistä ei voida edellyttää ulkomaisilta ETA-alueen vakuutusyhtiöiltä, koska niiden toimintaa sääntelee niiden kotivaltion lainsäädäntö. Toisaalta jos vakuutuskanta siirtyisi Suomen ulkopuolelle, myös yhteistakuuerä siirtyisi ulkomaille.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 31. joulukuuta 2010.

Yhteistakuuerän purku alentanee tapaturmavakuutuksen maksua 3,5 prosentilla

Yhteistakuuerään sidotut varat esitetään palautettavaksi pääosin niille, joilta ne on aikanaan kerätty. Yhteistakuuerästä luopuminen tukisi yritysten rahoitustilannetta ja vähentäisi tapaturmavakuutuksesta aiheutuvaa maksurasitusta.

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa yhteistakuuerään on sidottu noin 68 miljoonaa euroa. Varat on kerätty osittain vakuutuksenottajilta vakuutusmaksuina ja osittain vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmäsaldosta. Varat palautettaisiin jakojärjestelmään tasaisesti kolmen vuoden aikana. Yhteistakuuerän purkamisen pitäisi laskea vakuutuksenottajan vakuutusmaksua noin 3,5 prosenttia vuodessa.

Liikennevakuutuksessa yhteistakuuerän varat palautettaisiin tasoitusmäärään, josta ne on aikanaan siirretty yhteistakuuerään. Tasoitusmäärä tarkoittaa runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettua määrää. Liikennevakuutuksessa yhteistakuuerän palauttaminen ei siis vaikuttaisi suoraan vakuutusmaksuihin.

Esitys ei muuttaisi muutoin yhteisvastuujärjestelmää

Lakiehdotus ei muuttaisi muilta osin yhteisvastuujärjestelmän toimintaa. Lakisääteisiä vahinkovakuutuksia, eli potilas-, tapaturma-, ja liikennevakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt vastaavat yhdessä selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen vakuutusyhtiön saatavista. Yhteisvastuujärjestelmä on ollut voimassa 13 vuotta. Tänä aikana järjestelmään ei ole tarvinnut turvautua kertaakaan.

Lisätietoja

hallitusneuvos Juhani Turunen, p. 09 160 74470Sivun alkuun