Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Väkivallan uhkaa työssä torjuttava tehokkaammin

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.4.2014 11.05
Tiedote -

Väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työssä selvittäneen työryhmän mukaan työnantajien tietoisuutta väkivallan uhan hallinnan keinoista on lisättävä, jotta väkivaltatilanteita voitaisiin tehokkaammin ehkäistä. Velvoite väkivallan uhan hallintaan on ensisijaisesti työnantajilla, mutta siihen tarvitaan työntekijöiden ja työterveyshuollon aktiivista osallistumista. Eri osapuolten on tunnistettava velvollisuutensa tilanteen parantamiseksi.

Kolmikantainen työryhmä luovutti selvityksensä tänään sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalle työturvallisuussäännöksiä valmistelevalle neuvottelukunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa työryhmässä olivat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt, työsuojelun aluehallinto ja Työterveyslaitos.

Työryhmä toteaa selvityksessään, että väkivalta ja sen uhka työssä on vakava ongelma, johon on puututtava. Työryhmä on yksimielinen siitä, että väkivallan uhan hallintaa työssä on tehostettava.

"Työryhmä on tehnyt perusteellista työtä selvittäessään mahdollisuudet väkivallan uhan torjunnan tehostamiseksi. Kolmikantainen työryhmä on kartoittanut ja todennut tilanteen vakavuuden. Raportissa esitetyt toimenpidevaihtoehdot antavat hyvän pohjan yhteiselle jatkotyölle. Sovimme mahdollisimman pikaisesti konkreettisista jatkotoimenpiteistä. Myös lainsäädännöllisten muutosten tarvetta arvioidaan edelleen" sanoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Ministeri Risikko kutsuu keskeiset toimijat keskustelemaan eri vaihtoehdoista vielä tämän kevään aikana.

Työryhmän mukaan väkivallan uhan hallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa on huomattavia työpaikkakohtaisia eroja. Tilastojen perusteella työssä kohdattua väkivaltaa esiintyy eniten tietyillä aloilla, joita ovat esimerkiksi turvallisuustoimiala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, hotelli- ja ravintola-ala, kuljetusala, kaupan ala ja opetusala. Kaikissa tehtävissä näilläkään toimialoilla todennäköisyys kohdata väkivallan uhkaa ei ole tavanomaista suurempi.

Myös työpaikan koolla on merkitystä. Väkivaltaa esiintyy tyypillisesti pienillä työpaikoilla, joilla resurssit väkivallan uhan hallintaan ovat rajallisemmat ja turvallisuusjohtamisen kulttuuri voi olla heikkoa. Arvioitaessa työntekijään kohdistuvaa väkivallan uhkaa, toimialaa tai työpaikan kokoa merkittävämpiä ovat kuitenkin työn piirteet. Väkivaltaa lisääviä piirteitä ovat esimerkiksi yksintyöskentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan sekä asiakkaan etuuksien käsittely.

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt Suomessa 1980-luvun jälkeen. Vuoden 2003 jälkeen se pysyi joitakin vuosia ennallaan, mutta on viime vuosina ollut jälleen kasvussa. Tilastojen ja kyselyjen mukaan varsinkin terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviin naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Väkivaltaa ja sen uhkaa kotihoitotyössä on selvittänyt muun muassa Työterveyslaitos, jonka raportti aiheesta on juuri ilmestynyt.

Lisätietoja

Johtaja Eija Koivuranta, p. 0295 163 365, [email protected]
Hallitussihteeri Marianne Kivistö, p. 0295 163 284, [email protected]


Työryhmän raportti

Väkivallan uhka työelämässä (STM:n raportteja ja muistioita 2014:17)


Sivun alkuun