Hyppää sisältöön
Media

Uusia muuntohuumeita kielletään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2015 13.35
Tiedote

Huumausainelain asetukseen lisätään 141 uutta psykoaktiivista ainetta eli niin kutsuttua muuntohuumetta. Nyt valvontaan otettavat aineet määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Se tarkoittaa, että aineiden luvaton valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät ole rangaistavia.

Suurin aineryhmä nyt kiellettävissä aineissa ovat synteettiset kannabinoidit. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat fenetyyliamiinit ja katinonit. Fenetyyliamiinit ovat päihdekäytössä yleisimmin piristäviä, mutta niillä voi olla myös hallusinogeenisiä vaikutuksia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttavalle aineelle.

Suurin osa muuntohuumevalvonnasta siirrettiin joulukuussa 2014 lääkelaista huumausainelakiin. Päätöksen taustalla oli EU:n tuomioistuimen kesällä 2014 antama tuomio, jonka mukaan kaikkia muuntohuumeita ei voida luokitella lääkkeiksi. Nyt annettavalla asetuksella otetaan valvontaan sellaisia muuntohuumeita, joita ei EU-tuomioistuimen ratkaisun aiheuttaman tilapäisen epäselvän tilanteen vuoksi ollut vielä lisätty lääkeluetteloon.

Lisäksi kaksi uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon. Kansallisesti huumausaineiksi luokiteltavat amfetaminiin kaltaiset stimulantit alfa-PVT ja 4F-alfa-PVP ovat jo aiemmin huumausaineeksi luokitellun alfa-PVP:n johdannaisia ja muistuttavat YK:n huumausaineeksi luokittelemaa pyrovaleronia.

Huumausaineluetteloon lisätään myös EU:n päätöksellä kiellettyjä aineita. Vaikutukseltaan opioideja muistuttavat AH7921 ja PCP:tä muistuttava metoksetamiini eivät ole olleet aiemmin Suomen huumausaineluettelossa. EU:n samalla päätöksellä kieltämät 251-NBOMe ja MDPV ovat olleet Suomessa kansallisesti kiellettyjä jo aiemmin.

Valtioneuvosto antoi asetukset kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivista aineista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta ja huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun asetuksen liitteiden III ja IV muuttamisesta 29. tammikuuta. Asetukset tulevat voimaan 2.2.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163 977, [email protected]Muualla palvelussamme

Muuntohuumeet siirtyvät huumausainelain alaisiksi (Tiedote 19.12.2014)

Huumausainepolitiikka

Sivun alkuun