Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.10.2006 12.26
Tiedote -

Hallitus esittää, että nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma korvattaisiin uudella sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelmalla. Se toimisi hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden täsmentäjänä ja toteuttajana. Valtioneuvosto hyväksyisi myös uuden ohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Muutoksella otetaan käyttöön uudenlainen ohjaus, jossa uudistustarpeet selvitetään, tavoitteet asetetaan ja muutokset viedään läpi nykyistä laajemmassa yhteistyössä. Uudistuksen tavoitteena on ohjausjärjestelmä, joka olisi kuntien kannalta nykyistä läpinäkyvämpi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista suunnittelua ja ohjausta koskevien säännösten uudistamisella ei muuteta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden taikka valtionavustusten määräytymisperusteita. Uudistuksilla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

Hallitus päätti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta torstaina 19. lokakuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös torstaina. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. huhtikuuta 2007.

Tiedustelut: hallitusneuvos Lauri Pelkonen, puh. (09) 160 74113.

Sivun alkuun