Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki selkeyttää asumistukijärjestelmää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2014 10.31
Tiedote -

Hallitus esittää asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Jatkossa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tällä hetkellä enimmäismäärään vaikuttavat myös asunnon ominaisuudet, kuten koko, valmistumisvuosi, perusparannukset ja varustetaso.

Samalla täsmennettäisiin tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä. Omavastuu porrastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan, jolloin samalla tulotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa.

Myös omistusasunnossa asuvien yleiseen asumistukeen ehdotetaan muutoksia. Esityksen mukaan omaisuutta ei enää laskettaisi tuloksi, kun asumistuen suuruutta määrätään. Omaisuuden huomioon ottaminen on tarpeettomasti mutkistanut tuen hakemis- ja myöntämismenettelyä, koska asumistuen saajilla on ollut vain harvoin tuloksi luettavaa omaisuutta.

Esitykseen sisältyy lisäksi 300 euron suuruinen ansiotulovähennys ja eräitä muita tulojen määrittelyyn liittyviä muutoksia.

Yleisen asumistuen uudistaminen muuttaisi monen tuensaajan tukea. Arviolta 73 prosentilla tuensaajista tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 27 prosentilla tuen arvioidaan alentuvan. Tuen muutokset olisivat kuitenkin enimmäkseen vähäisiä. Kaikkiaan asumistukimenojen arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallitus esittää muutettavaksi myös eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia. Jatkossa eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen välinen valintaoikeus poistuisi, ja eläkkeensaajan tukea saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi esitetään, että eläkkeensaajan asumistuki sidottaisiin selkeämmin eläkkeen saamiseen. Tällöin henkilö, joka ei olisi oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, saisi yleistä asumistukea 65 vuotta täytettyäänkin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 24. huhtikuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015. Ansiotulon vähennystä koskeva säännös tulisi voimaan 1. syyskuuta 2015.

Lisätietoja

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 02951 63302Muualla palvelussamme

Asumistukiuudistus

Asumistuet

Sivun alkuun