Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi esite ikäihmisen alkoholinkäytön riskien arviointiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.5.2006 7.00
Tiedote -

Alkoholiohjelma on tuottanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi esitteen, jonka avulla voi arvioida ikääntyvän alkoholinkäyttöön mahdollisesti liittyviä riskejä. Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet -esitteessä kartoitetaan alkoholinkäytön tapoja ja useutta sekä nostetaan esille alkoholin ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

Valtaosa 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista käyttää vähintään yhtä lääkettä. Suurin osa miehistä ja puolet naisista käyttää myös alkoholia. Huomion kiinnittäminen alkoholin ja lääkkeiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin ja ylipäätään alkoholin vaikutuksiin ikääntyvässä elimistössä on siis aiheellista.

Alkoholinkäytön riskien arvioinnissa laajalti käytetty Maailman terveysjärjestön kehittämä audit-testi on suunniteltu työikäisille. Riskikulutuksen viitetasot (esim. 24 annosta viikossa miehillä ja 16 annosta viikossa naisilla) eivät kuitenkaan päde ikääntyneiden osalta. Ikääntyville soveltuva riskitesti on toistaiseksi kehittämättä, eikä käytettävissä ole myöskään kotimaisia alkoholinkulutuksen viitetasoja ikääntyneiden neuvontaan.

Otetaan selvää -esitteeseen on kirjattu Yhdysvaltain geriatrian seuran suositus, jonka mukaan 65 vuotta täyttänyt ei saisi kerralla juoda kahta annosta enempää. Säännöllinen viikoittainen käyttö ei saisi ylittää seitsemää annosta. Toisin kuin työikäisillä suositus on sama sekä miehille että naisille.

Ikääntyneenkään ei välttämättä tarvitse luopua alkoholinkäytöstä, jos riskit on otettu huomioon ja käyttö on hallinnassa. Yleispäteviä ohjeita ikäihmisten alkoholinkäytön suhteen on vaikea antaa, koska ikääntymisen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Tärkeintä on tapauskohtainen arviointi ja sen muistaminen, että alkoholi sopii huonosti tai ei sovi lainkaan joidenkin lääkkeiden kanssa.

Esite on maksuton ja sitä jakaa sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelma. Lisätiedot ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen, puh. 050 501 1260; www.alkoholiohjelma.fi.

Sivun alkuun