Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi asetus vähentää asbestille altistumista

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.4.2006 11.25
Tiedote -

Uuden asetuksen mukaan asbestityö on tehtävä siten, että työntekijöiden altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina alle 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksan tunnin keskiarvona.

Asbestin louhinta rikastamistarkoituksessa ja työt joissa käytetään asbestia raaka-aineena kielletään. Sallituksi jäävät pääsääntöisesti vain purkutyöt ja sitä seuraavat jätehuoltotoimenpiteet. Asbestia ei kuitenkaan määrätä aktiivisesti poistamaan rakenteista.

Lisäksi säädetään, että altistumisen vaaraa ei ole, jos ilman asbestipitoisuus ei ylitä tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 0,01 kuitua kuutiosentimetrissä.

Työnantaja on velvollinen järjestämään opetusta ja säännöllistä ohjausta työntekijöille, jotka voivat altistua asbestipitoiselle pölylle.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat maaliskuussa 2003 direktiivin työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä. Direktiivissä täydennettiin asbestin käyttöä koskevia kieltoja, alennettiin työpaikan ja ilman asbestipitoisuuden raja-arvoa. Nykyisin Suomessa voimassa olevien työsuojelusäädökset sisältö ei vastaa kaikilta osin tätä direktiiviä. Jotta asbestityöstä annetut määräykset vastaisivat Suomessa direktiiviä 2003/8/EY valtioneuvosto antoi torstaina 27. huhtikuuta asetuksen asbestityöstä. Asetus tulee voimaan 15. toukokuuta 2006.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Matti Kajantie puh. (09) 160 73105

EU
Sivun alkuun