Hyppää sisältöön
Media

Uudet työmallit auttavat mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyssä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2009 9.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat taakka, joihin on saatava apua mahdollisimman helposti kuntalaisten arjessa. Mielenterveys- ja päihdetyöhön sijoittaminen parantaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. Uusia ratkaisuja mielenterveys- ja päihdetyöhön ovat muun muassa masennuksen hoito videoneuvottelulla, äideille ja lapsille tarkoitetut neuvoloiden ryhmät sekä liikkuvat mielenterveys- ja päihdetyön avohoitopalvelut.

Vuoden alussa julkaistun kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on asiakkaan aseman vahvistaminen, ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja päihdetyö sekä palveluiden kehittäminen avo- ja peruspalvelupainotteisemmaksi. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaarissa 25. elokuuta Kuntatalolla Helsingissä pureuduttiin suunnitelman toimeenpanoon sekä esiteltiin uusia mielenterveys- ja päihdetyön työmalleja.

Äiti-vauva -ryhmä ehkäisee synnytyksen jälkeistä masennusta Vantaalla

Vantaan neuvoloissa on otettu käyttöön äideille ja vauvoille tarkoitettu Iloa Varhain -ryhmä synnytyksen jälkeisen masennuksen ennaltaehkäisyyn, lievän masennuksen hoitoon sekä äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 8-10 viikon ajan ja siinä on mukana neljä tai viisi äiti-vauva -paria. Ryhmässä opiskellaan mielialan tunnistamista ja siihen vaikuttamista työkirjojen ja kahden ohjaajan avulla.

Masennusta voi hoitaa myös videoneuvottelulla

Pitkien välimatkojen takia kasvotusten tapahtuvia hoitomuotoja ei aina ole mahdollista toteuttaa. Siksi Lapissa on selvitetty videoneuvottelutekniikan soveltuvuutta masentuneiden avokuntoutuksessa. Avokuntoutusryhmäläiset osallistuivat ryhmään eripuolilla Lappia joko kotoaan tai terveyskeskuksista, ja ohjaajat toimivat Rovaniemellä. Ryhmät toteutettiin Depressiokouluna eli masennuksen ja uupumuksen hoitoon kehitettyä kurssimuotoista itsehoito- ja ennaltaehkäisymenetelmää soveltaen. 60 prosenttia ryhmäläisistä piti menetelmää sopivana ja toimivana omalla kohdallaan ja 63 prosenttia oli kiinnostunut käyttämään vastaavanlaista palvelua jatkossakin. Toimintaa hankaloittaa toistaiseksi se, että Lapissa ei ole vielä olemassa kattavaa laajakaistaverkkoa.

Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa toteutetaan uusia paikallisia ratkaisuja

Pohjanmaa-hankkeessa (2005-2014) kehitetään Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle kattavaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmää. Keskeisenä osana on alueen koko väestön mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveys- ja päihdeongelmista johtuvien haittojen vähentäminen sekä riittävien ja laadukkaiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen turvaaminen. Keski-Suomessa toteutettavassa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä ovat pohjana kansainväliset työmallit, joissa nopeat ja liikkuvat mielenterveys- ja päihdetyön avohoitopalvelut ovat olennainen osa palvelujärjestelmää.

Tukimateriaalia kunnille mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamiseen

Kunnat ovat vastuussa peruspalveluidensa kriittisestä arvioinnista ja kehittämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntien peruspalvelujen vahvistumista ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteen saattamista sekä tuottaa kunnille tukimateriaalia mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamiseen. THL on laatinut kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanosuunnitelman, joka nivoutuu moniin menossa oleviin ohjelmiin, kuten Kaste-ohjelma, Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma, Terveyserojen kaventamisohjelma ja Alkoholiohjelma.

Lisätietoja

Kansallisesta mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta:
Lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, STM, puh. 09 160 72357, 050 430 2439, [email protected]

THL:n toimeenpanosuunnitelmasta:
Tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, THL, puh. 020 610 7300, 0400 659 101, [email protected]

Pohjanmaa-hankkeesta:
Projektijohtaja Antero Lassila, puh. 044 415 4158, [email protected]

Vantaan Äidit ja vauvat -ryhmistä (Sateenvarjo-projekti):
Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi, puh. 044 547 4076, [email protected]

Lapin mielenterveyshankkeista:
Projektipäällikkö Jorma Posio, puh. 040 840 4157, [email protected]Muualla palvelussamme

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Muualla verkossa

Mieli ja päihde  (THL)

Pohjanmaa-hanke

Sateenvarjo-projekti 

Lapin mielenterveyshanke

Sivun alkuun