Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudet ohjeet terveydenhuollon apuvälinepalveluista valmistuneet

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.5.2014 5.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa potilaan muuta kuntoutusta ja hoitoa. Nyt terveydenhuollon apuvälinepalveluista on julkaistu sähköiset ohjeet, joissa opastetaan toteuttamaan palveluita yhdenmukaisesti ja laadukkaasti.

Ohjeet on suunnattu ensisijaisesti apuvälinealan asiantuntijoille. Niistä hyötyvät myös muut terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijät ja opiskelijat sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä.

Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset voivat ottaa ohjeet suoraan omaan käyttöönsä.
Ne painottuvat niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat yhdenmukaisten ja laadukkaiden apuvälinepalvelujen tuottamiseen julkisessa terveydenhuollossa. Näin parannetaan apuvälinepalvelujen käyttäjien asemaa ja potilasturvallisuutta sekä tuetaan apuvälineen käyttäjän itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta.

Ohjeet sisältävät hyvän apuvälinepalvelun toimintaperiaatteita ja ohjeita prosessin eri vaiheisiin. Ohjeissa esimerkiksi suositellaan yhdenmukaisia käytäntöjä kunnille ja kuntayhtymille apuvälineiden luovutuksessa muuttotilanteessa tai asiakkaan käytettäessä hoitopaikan valinnanvapautta. Samoin ohjeistetaan muun muassa siitä, miten uusi apuväline tai käytöstä palautunut apuväline tarkastetaan, jotta apuvälineen käyttö on turvallista, ja mitä on otettava huomioon, kun apuväline luovutetaan käyttäjälle.

Ohjeet on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä 1.6.2012 - 31.12.2013, ja ne on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla. Apuvälineet-sivuilla on laajasti myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa, kuten apuvälinepalveluja ohjaava lainsäädäntö, oppimateriaaleja, apuvälineluokitus, organisaatiotietokanta, seurantamittareita, julkaisuja ja yhteystietoja.

Apuvälinepalvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa STM:n käynnistämässä monialaisessa kuntoutusselvityksessä. Sen osana selvitetään esimerkiksi vammaisten apuvälinepalveluja ja auton hankintajärjestelmän kehittämistä sekä avustajakoirien hankintaa.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Outi Töytäri, THL, p. 02952 47082
ylitarkastaja Hanna Nyfors, STM, p. 02951 63399Muualla palvelussamme

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut -työryhmä

STM selvittää monialaista kuntoutusta (verkkouutinen 14.3.2014) 

Muualla verkossa

Ohjeita apuvälinepalveluiden toteuttamiseen (www.thl.fi/apuvalineet)

Sivun alkuun