Hyppää sisältöön
Media

Uudet määräykset rakennustyön turvallisuudesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2004 12.10
Tiedote -

Rakennustyöntekijöiden turvallisuus on varmistettava jo rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan heinäkuun alusta 2004.

Asetuksessa yksilöidään nykyistä tarkemmin rakennushankkeen suunnittelun, valmistelun ja rakennustyön toteutuksen työturvallisuusvelvoitteet sekä tarkennetaan rakennustyömaan työoloja ja rakenteellista työturvallisuutta koskevia velvoitteita. Hankkeen eri osapuolten on oltava yhteistoiminnassa suunnittelusta toteutukseen.

Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuusasiakirjan tiedot välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Suunnitelmat ja turvallisuustoimet on käsiteltävä yhteistyössä ennen rakennustyön alkua. Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja, kun rakennushanke vaatii asiantuntemusta toimintojen yhteensovittamisessa ja työmaan yleisen turvallisuuden toteuttamisessa.

Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista selvitettävä ja tunnistettava rakennustyön vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne asianmukaisin toimenpitein. Milloin niitä ei voida poistaa, on selvitettävä niiden merkitys työturvallisuudelle. Suunnitelmat on tehtävä keskeisiltä osiltaan kirjallisessa tai muuten todennettavissa olevassa muodossa. Päätoteuttajan on toteutettava suunnittelusta johtuvat toimet ja huolehdittava työnantajien ja itsenäisten työn suorittajien yhteistoiminnasta.

Asetuksessa on lisäksi uusia määräyksiä, jotka koskevat työmaan sisäistä liikennettä, palovaaran ehkäisyä, pelastautumisteitä, työskentelytasoja, kulkuteitä ja telineitä. Sisäiset liikennejärjestelyt on toteutettava työmaasuunnitelman mukaan.

Telinettä saa pystyttää, purkaa ja muuttaa vain pätevän henkilön johdolla sellainen työntekijä, jolle on annettu erityisopastus. Esivalmisteisten muottien suunnitelmissa on otettava huomioon muotin valmistajan tai maahantuojan ohjeet. Korkeiden muottien ja tukitelineiden asennustyössä on suunniteltava putoamissuojaus sekä huolehdittava turvallisista nousu- ja kulkuteistä.

Sivun alkuun