Hyppää sisältöön
Media

Uuden eläkelaitoksen perustaminen helpottuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2003 11.13
Tiedote 159/2003

Työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia on muutettu niin, että lakeihin otetuilla uusilla säännöksillä laajennetaan työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan, eläkesäätiön vakuutustoiminnan ja eläkekassan vastuun luovuttamis- ja vastaanottamismahdollisuuksia eläkelaitosten välillä siten, että toimenpiteet mahdollistavat myös kokonaan uuden eläkesäätiön tai eläkekassan perustamisen. Hallitus antoi lainmuutokset presidentin vahvistettaviksi 28. toukokuuta ja presidentin on tarkoitus vahvistaa ne 6. kesäkuuta. Lait tulevat voimaan 1.7.2003.

Lainmuutosten jälkeen työntekijäin eläkelain mukainen työnantaja- tai osakaskohtainen vakuutuskanta, vakuutustoiminta tai vastuu tai osa näistä voidaan luovuttaa tätä tarkoitusta varten perustettavaan uuteen eläkesäätiöön tai eläkekassaan. Luovuttaminen on mahdollista aikaisempaa laajemmin myös jo toiminnassa olevaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan.

Luovuttamistoimenpiteen aloitteen tekijänä voi olla eläkelaitoksen työnantaja tai osakas, mutta luovuttaminen on mahdollinen ainoastaan luovuttavan ja vastaanottavan eläkelaitoksen välisin sopimuksin, eikä toimenpide saa vaarantaa vakuutustoiminnan tervettä kehitystä.

Luovutustoimenpitein perustettavan uuden eläkelaitoksen vakavaraisuus ja riskinkantokyky selvitetään toimintasuunnitelmassa. Toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi edellytetään, että saman vakuutuskannan aikaisemmasta luovutuksesta on kulunut vähintään viisi vuotta.

Lisätietoja: hallitussihteeri Pia Jokinen puh (09) 160 73185

Sivun alkuun