Hyppää sisältöön
Media

Utvärdering av nivån på grundtrygghet kommer att ske regelbundet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 9.12.2010 13.07
Pressmeddelande -

Grundtrygghetens tillräcklighet ska i fortsättningen utvärderas regelbundet vart fjärde år. I utvärderingen granskar man förutom enskilda förmåner, såsom de förmåner FPA betalar och utkomststöd, även grundläggande utkomststöd och faktorer som inverkar på detta som en helhet.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att utredningen görs. Social- och hälsovårdsministeriet uppgör dock inte själv utredningen utan man använder sig av sakkunskap från bl.a. forskningsinstitut, universitet och Folkpensionsanstalten. Det är tänkt att utvärderingen ska göras en gång per valperiod före riksdagsvalet, så att den bland annat kan användas då regeringsprogrammet förhandlas fram.

Det att utvärdering av grundtryggheten ska ingå i lagen grundar sig på förslag från SATA-kommittén för en reform av den sociala tryggheten.

Regeringen föreslog torsdagen den 9 december att lagen ska stadfästas. Republikens president ska fastställa lagen på fredag.

Lagen träder i kraft 20 december 2010. Den första utvärderingen publiceras före riksdagsvalet år 2011.

Ytterligare uppgifter

direktör Raija Volk, tfn 09 160 73831På vår webbplats

Totalreformen av den sociala tryggheten (Sata)

Sivun alkuun